Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Amos 7:10

TB ©

Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan: "Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel; negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya.

AYT

Amazia, imam di Betel, mengirim pesan kepada Yerobeam, Raja Israel, bunyinya, “Amos telah bersepakat melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini takkan mampu lagi menanggung semua perkataannya.

TL ©

Hata, maka Amasya, imam di Bait-el, menyuruhkan orang menghadap Yerobeam, raja Israel, sembahnya: Bahwa Amos sudah bermufakat hendak mendurhaka kepada tuanku di tengah-tengah bangsa Israel; maka peri segala perkataannya begitu, sehingga tiada tertahan lagi dalam negeri itu.

BIS ©

Amazia, imam di Betel, mengirim laporan ini kepada Yerobeam raja Israel, "Amos sedang berkomplot dengan rakyat melawan Baginda. Kata-katanya yang manghasut rakyat akan menyebabkan negeri ini hancur.

MILT

"Kemudian Amazia, imam di Betel, mengutus orang kepada Yerobeam, raja Israel, dengan mengatakan: Amos telah berkomplot melawan engkau di tengah-tengah keluarga Israel. Negeri ini tidak akan mampu menanggung segala perkataannya.

Shellabear 2011

Lalu Amazia, imam di Bait-El, menyuruh seseorang untuk menghadap Yerobeam raja Israil dengan pesan, "Amos telah bersekongkol melawan Tuanku di tengah-tengah kaum keturunan Israil. Negeri ini tidak sanggup lagi menanggung segala perkataannya.

AVB

Lalu Amazia, imam di Betel, menghantar perutusan ini kepada Yerobeam raja Israel, “Kini Amos bersekongkol melawan tuanku di tengah-tengah keturunan kaum Israel. Negeri ini tidak sanggup lagi menanggung segala ucapannya.


TB ITL ©

Lalu Amazia
<0558>
, imam
<03548>
di Betel
<01008>
, menyuruh
<07971>
orang menghadap
<0413>
Yerobeam
<03379>
, raja
<04428>
Israel
<03478>
, dengan pesan
<0559>
: "Amos telah mengadakan persepakatan
<07194>
melawan
<05921>
tuanku
<05986>
di tengah-tengah
<07130>
kaum
<01004>
Israel
<03478>
; negeri
<0776>
ini tidak
<03808>
dapat
<03201>
lagi menahan
<03557>
segala
<03605>
perkataannya
<01697>
.
TL ITL ©

Hata, maka Amasya
<0558>
, imam
<03548>
di Bait-el
<01008>
, menyuruhkan
<07971>
orang menghadap
<0413>
Yerobeam
<03379>
, raja
<04428>
Israel
<03478>
, sembahnya
<0559>
: Bahwa Amos
<05986>
sudah bermufakat hendak mendurhaka
<07194>
kepada tuanku di tengah-tengah
<07130>
bangsa
<01004>
Israel
<03478>
; maka peri segala
<03605>
perkataannya
<01697>
begitu, sehingga tiada
<03808>
tertahan
<03201>
lagi dalam negeri
<0776>
itu.
AYT ITL
Amazia
<0558>
, imam
<03548>
di
<00>
Betel
<01008>
, mengirim
<07971>
pesan kepada
<0413>
Yerobeam
<03379>
, Raja
<04428>
Israel
<03478>
, bunyinya
<0559>
, “Amos
<05986>
telah bersepakat
<07194>
melawan
<05921>
tuanku di tengah-tengah
<07130>
kaum
<01004>
Israel
<03478>
. Negeri
<0776>
ini takkan
<03808>
mampu
<03201>
lagi menanggung
<03557>
semua
<03605>
perkataannya
<01697>
. [
<0853>
]
HEBREW
wyrbd
<01697>
lk
<03605>
ta
<0853>
lykhl
<03557>
Urah
<0776>
lkwt
<03201>
al
<03808>
larvy
<03478>
tyb
<01004>
brqb
<07130>
owme
<05986>
Kyle
<05921>
rsq
<07194>
rmal
<0559>
larvy
<03478>
Klm
<04428>
Mebry
<03379>
la
<0413>
la
<01008>
tyb
<0>
Nhk
<03548>
hyuma
<0558>
xlsyw (7:10)
<07971>

TB+TSK (1974) ©

Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan: "Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel; negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=30&chapter=7&verse=10
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)