Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Imamat 7:19

TB ©

Bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi haruslah dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu.

AYT

Daging yang menyentuh segala sesuatu yang najis tidak boleh dimakan, melainkan harus dibakar dengan api. Adapun mengenai daging yang lainnya, setiap orang yang tahir boleh makan daging itu.

TL ©

Dan lagi daging yang telah kena barang suatu yang haram itupun tiada boleh dimakan, melainkan patutlah ia itu dibakar habis dengan api, tetapi adapun daging yang lain itu, barangsiapa yang suci itu boleh makan dia.

BIS ©

Daging yang kena sesuatu yang najis harus dibakar habis dan tak boleh dimakan. Daging kurban perdamaian hanya boleh dimakan oleh orang yang tidak najis.

MILT

Dan daging yang menyentuh sesuatu yang najis tidak boleh dimakan; daging itu harus dibakar dengan api. Mengenai daging itu, setiap orang yang tahir boleh memakan daging itu.

Shellabear 2011

Daging yang tersentuh apa pun yang najis tidak boleh dimakan, melainkan harus dibakar habis. Daging kurban boleh dimakan oleh semua orang yang suci.

AVB

Daging yang tersentuh apa-apa pun yang najis tidak boleh dimakan dan hendaklah dibakar habis. Daging korban yang secara istiadatnya suci boleh dimakan oleh semua orang yang suci


TB ITL ©

Bila daging
<01320>
itu kena
<05060>
kepada sesuatu
<03605>
yang najis
<02931>
, janganlah
<03808>
dimakan
<0398>
, tetapi haruslah dibakar habis
<08313>
dengan api
<0784>
. Tiap-tiap orang
<03605>
yang tahir
<02889>
boleh memakan
<0398>
dari daging korban
<01320>
itu. [
<0834>

<01320>
]
TL ITL ©

Dan lagi daging
<01320>
yang telah
<0834>
kena
<05060>
barang suatu
<03605>
yang haram
<02931>
itupun tiada
<03808>
boleh dimakan
<0398>
, melainkan patutlah ia itu dibakar
<08313>
habis dengan api
<0784>
, tetapi adapun daging
<01320>
yang lain itu, barangsiapa
<03605>
yang suci
<02889>
itu boleh makan
<0398>
dia.
AYT ITL
Daging
<01320>
yang
<0834>
menyentuh
<05060>
segala
<03605>
sesuatu yang najis
<02931>
tidak
<03808>
boleh dimakan
<0398>
, melainkan harus dibakar
<08313>
dengan api
<0784>
. Adapun mengenai daging
<01320>
yang lainnya, setiap
<03605>
orang yang tahir
<02889>
boleh makan
<0398>
daging
<01320>
itu.
HEBREW
rvb
<01320>
lkay
<0398>
rwhj
<02889>
lk
<03605>
rvbhw
<01320>
Prvy
<08313>
sab
<0784>
lkay
<0398>
al
<03808>
amj
<02931>
lkb
<03605>
egy
<05060>
rsa
<0834>
rvbhw (7:19)
<01320>

TB+TSK (1974) ©

Bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi haruslah dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=3&chapter=7&verse=19
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)