Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Imamat 27:28

TB ©

Akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi TUHAN dari segala miliknya, baik manusia atau hewan, maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi TUHAN.

AYT

Semua kepemilikan yang dikhususkan seseorang bagi TUHAN, baik itu orang, binatang, maupun ladang, tidak boleh dijual atau ditebus. Segala sesuatu yang dikhususkan adalah mahakudus bagi TUHAN.

TL ©

Tetapi segala yang ditentukan akan ditumpas, yang ditentukan orang akan ditumpas bagi Tuhan dari pada segala miliknya, baik orang atau binatang atau suatu bahagian bendang pusakanya, ia itu tiada boleh dijual atau ditebus; segala yang ditentukan akan ditumpas ia itu kesucian segala kesucian adanya bagi Tuhan.

BIS ©

Tak seorang pun boleh menjual atau menebus apa yang telah dikhususkannya tanpa syarat kepada TUHAN, baik itu manusia, hewan atau tanah. Itu milik TUHAN untuk selama-lamanya.

MILT

Akan halnya setiap barang bakti, yang seseorang baktikan kepada TUHAN YAHWEH 03069 dari semua yang adalah miliknya: dari manusia dan hewan dan dari ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus; semua barang bakti itulah kemahakudusan bagi TUHAN YAHWEH 03069.

Shellabear 2011

Akan tetapi, segala sesuatu dari milik seseorang yang sudah dikhususkan bagi ALLAH, baik manusia, hewan, maupun ladang milik, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus. Semua yang dikhususkan itu teramat suci bagi ALLAH.

AVB

Namun begitu, segala sesuatu daripada milik seseorang yang sudah dikhususkan bagi TUHAN, baik manusia, haiwan, mahupun ladangnya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus. Semua yang dikhususkan itu teramat suci bagi TUHAN.


TB ITL ©

Akan tetapi
<0389>
segala
<03605>
yang
<0834>
sudah dikhususkan
<02763>

<02764>
oleh seseorang
<0376>
bagi TUHAN
<03069>
dari segala
<03605>
miliknya
<0834>
, baik manusia
<0120>
atau hewan
<0929>
, maupun ladang
<07704>
miliknya
<0272>
, tidak
<03808>
boleh dijual
<04376>
dan tidak
<03808>
boleh ditebus
<01350>
, karena segala
<03605>
yang dikhususkan
<02764>
adalah maha kudus
<06944>

<06944>
bagi TUHAN
<03069>
. [
<01931>
]
TL ITL ©

Tetapi
<0389>
segala
<03605>
yang ditentukan akan ditumpas
<02764>
, yang
<0834>
ditentukan orang
<0376>
akan ditumpas
<02763>
bagi Tuhan
<03069>
dari pada segala
<03605>
miliknya, baik orang
<0120>
atau binatang
<0929>
atau suatu bahagian bendang
<07704>
pusakanya
<0272>
, ia itu tiada
<03808>
boleh dijual
<04376>
atau
<03808>
ditebus
<01350>
; segala
<03605>
yang ditentukan akan ditumpas
<02764>
ia itu kesucian
<06944>
segala kesucian
<06944>
adanya
<01931>
bagi Tuhan
<03069>
.
AYT ITL
Semua
<03605>
kepemilikan yang dikhususkan
<02764>
seseorang
<0376>
bagi TUHAN
<03069>
, baik itu orang
<0120>
, binatang
<0929>
, maupun ladang
<07704>
, tidak boleh
<03808>
dijual
<04376>
atau
<03808>
ditebus
<01350>
. Segala
<03605>
sesuatu yang dikhususkan
<02764>
adalah mahakudus
<06944>

<06944>
bagi TUHAN
<03069>
. [
<0389>

<0834>

<02763>

<03605>

<0834>

<00>

<0272>

<01931>
]
HEBREW
hwhyl
<03069>
awh
<01931>
Mysdq
<06944>
sdq
<06944>
Mrx
<02764>
lk
<03605>
lagy
<01350>
alw
<03808>
rkmy
<04376>
al
<03808>
wtzxa
<0272>
hdvmw
<07704>
hmhbw
<0929>
Mdam
<0120>
wl
<0>
rsa
<0834>
lkm
<03605>
hwhyl
<03069>
sya
<0376>
Mrxy
<02763>
rsa
<0834>
Mrx
<02764>
lk
<03605>
Ka (27:28)
<0389>

TB+TSK (1974) ©

Akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi TUHAN dari segala miliknya, baik manusia atau hewan, maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi TUHAN.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=3&chapter=27&verse=28
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)