Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Imamat 25:5

TB ©

Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kautuai dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kaupetik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu.

AYT

Jangan memanen segala sesuatu yang tumbuh sendiri setelah masa panenmu ataupun mengumpulkan buah anggur dari pohon anggur yang tidak dipangkas daunnya. Tanah itu harus diberikan masa istirahat selama tahun Sabat.

TL ©

Maka barang yang tumbuh sendirinya pada perhumaanmu itu jangan kamu tuai dan buah pokok anggurmu, yang tiada dirancung itu, jangan kamu kerat; maka hendaklah ia itu tahun perhentian yang suci bagi tanah itu.

BIS ©

Bahkan gandum yang tumbuh dengan sendirinya atau anggur dari pohon anggurmu yang tidak dipangkas, tak boleh kamu kumpulkan dan simpan, sebab tahun itu adalah tahun istirahat untuk tanah.

MILT

Engkau tidak boleh menuai sisa tuaian yang telah tumbuh, dan engkau tidak boleh mengumpulkan buah anggurmu yang tidak terawat; tahun itu harus menjadi Sabat perhentian bagi negeri itu.

Shellabear 2011

Apa yang tumbuh sendiri setelah masa penuaian jangan kautuai, dan buah dari pohon anggurmu yang tidak dipangkas jangan kaupetik. Tahun itu harus menjadi tahun istirahat penuh bagi tanah itu.

AVB

Jangan kamu tuai apa-apa yang tumbuh sendiri setelah masa penuaian, dan jangan kamu petik buah daripada pohon anggurmu yang tidak dipangkas. Hendaklah tahun itu menjadi tahun istirahat penuh bagi tanah itu.


TB ITL ©

Dan apa yang tumbuh sendiri
<05599>
dari penuaianmu
<07105>
itu, janganlah
<03808>
kautuai
<07114>
dan buah anggur
<06025>
dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi
<05139>
, janganlah
<03808>
kaupetik
<01219>
. Tahun itu harus menjadi
<01961>
tahun
<08141>
perhentian penuh
<07677>
bagi tanah
<0776>
itu.
TL ITL ©

Maka barang yang tumbuh sendirinya
<05599>
pada perhumaanmu
<07105>
itu jangan
<03808>
kamu tuai
<07114>
dan buah pokok anggurmu
<06025>
, yang tiada dirancung
<05139>
itu, jangan
<03808>
kamu kerat
<01219>
; maka hendaklah ia itu tahun
<08141>
perhentian yang suci
<07677>
bagi tanah
<0776>
itu.
AYT ITL
Jangan
<03808>
memanen
<07114>
segala sesuatu yang tumbuh sendiri
<05599>
setelah masa panenmu
<07105>
ataupun
<03808>
mengumpulkan
<01219>
buah anggur
<06025>
dari pohon anggur yang tidak dipangkas daunnya
<05139>
. Tanah
<0776>
itu harus diberikan
<01961>
masa istirahat
<07677>

<0>
selama tahun
<08141>
Sabat
<0>

<07677>
. [
<0853>

<0853>
]
HEBREW
Ural
<0776>
hyhy
<01961>
Nwtbs
<07677>
tns
<08141>
rubt
<01219>
al
<03808>
Kryzn
<05139>
ybne
<06025>
taw
<0853>
rwuqt
<07114>
al
<03808>
Kryuq
<07105>
xypo
<05599>
ta (25:5)
<0853>

TB+TSK (1974) ©

Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kautuai dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kaupetik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=3&chapter=25&verse=5
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)