Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Imamat 25:32

TB ©

Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya.

AYT

Mengenai kota-kota orang Lewi, orang Lewi memiliki hak tebus selamanya atas rumah mereka yang ada di kota-kota mereka.

TL ©

Maka adapun segala negeri orang Lewi itu dan segala rumah yang dalam negeri miliknya, maka suatu tebusan yang kekal menjadi bahagian orang Lewi.

BIS ©

Akan tetapi orang Lewi berhak untuk kapan saja menebus harta milik mereka di kota-kota yang ditetapkan untuk mereka.

MILT

Dan kota-kota orang Lewi, rumah-rumah di kota-kota milik mereka, hak penebusan untuk selamanya harus ada pada orang Lewi.

Shellabear 2011

Mengenai kota-kota orang Lewi, orang Lewi boleh menebus kapan saja rumah-rumah di kota-kota milik mereka.

AVB

Mengenai kota-kota orang Lewi pula, orang Lewi sentiasa berhak untuk menebus semula rumah-rumah di kota-kota milik mereka pada bila-bila masa.


TB ITL ©

Mengenai rumah-rumah
<0272>
di kota-kota
<05892>
orang Lewi
<03881>
, hak menebus
<01353>
rumah-rumah
<01004>
itu ada
<01961>
pada orang-orang Lewi
<03881>
untuk selama-lamanya
<05769>
. [
<05892>
]
TL ITL ©

Maka adapun segala negeri
<05892>
orang Lewi
<03881>
itu dan segala rumah
<01004>
yang dalam negeri
<05892>
miliknya
<0272>
, maka suatu tebusan
<01353>
yang kekal
<05769>
menjadi
<01961>
bahagian orang Lewi
<03881>
.
AYT ITL
Mengenai kota-kota
<05892>
orang Lewi
<03881>
, orang Lewi
<03881>
memiliki
<0272>
hak tebus
<01353>
selamanya
<05769>
atas rumah
<01004>
mereka yang ada
<01961>
di kota-kota
<05892>
mereka.
HEBREW
Mywll
<03881>
hyht
<01961>
Mlwe
<05769>
tlag
<01353>
Mtzxa
<0272>
yre
<05892>
ytb
<01004>
Mywlh
<03881>
yrew (25:32)
<05892>

TB ©

Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya.

TB+TSK (1974) ©

Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya.

Catatan Full Life

Im 25:8-34 

Nas : Im 25:8-34

Tiga ciri khas menandai Tahun Yobel (sebuah tahun yang tiba setiap 50 tahun).

  1. 1) Semua budak Israel harus dibebaskan.
  2. 2) Semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula.
  3. 3) Tanah tidak boleh digarap. Maksud Allah dengan menetapkan tahun ini ialah menjamin keadilan dan menjaga agar golongan kaya tidak mengumpulkan kekayaan dan tanah dengan mengorbankan golongan lemah.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=3&chapter=25&verse=32
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)