Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Imamat 25:29

TB ©

"Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya; hak menebus berlaku hanya satu tahun.

AYT

Jika seseorang menjual rumahnya yang berada di kota yang bertembok, hak tebusnya berlaku selama setahun sejak hari penjualannya. Dalam satu tahun itu dia berhak menebusnya.

TL ©

Maka jikalau barang seorang telah menjual rumah dalam negeri yang berpagarkan tembok, maka bolehlah ia itu ditebus setelah genap setahun kemudian dari pada ia itu dijual, pada setahun suntuk bolehlah ia itu ditebus.

BIS ©

Apabila seseorang menjual sebuah rumah dalam kota yang dikelilingi tembok, maka ia berhak menebus rumahnya dalam jangka waktu satu tahun terhitung dari tanggal penjualan.

MILT

Dan apabila seseorang menjual rumah tinggal di kota bertembok, maka hak penebusannya terjadi hingga diselesaikannya satu tahun dari penjualannya; hari-hari itulah yang menjadi hak penebusannya.

Shellabear 2011

"Jika seseorang menjual sebuah rumah tinggal di sebuah kota bertembok, maka hak tebusnya berlaku sampai setahun penuh sejak rumah itu dijual. Jadi, hanya selama setahun itulah hak tebusnya berlaku.

AVB

“Jika seseorang menjual sebuah tempat kediaman di dalam sebuah kota bertembok, maka dia ada tempoh selama satu tahun selepas tarikh penjualan itu untuk menebus kediamannya semula. Jadi, hanya selama setahun itulah berkuat kuasa haknya untuk menebus semula itu.


TB ITL ©

"Apabila
<03588>
seseorang
<0376>
menjual
<04376>
rumah
<01004>
tempat tinggal
<04186>
di suatu kota
<05892>
yang berpagar tembok
<02346>
, maka hak menebus
<01353>
hanya berlaku
<01961>
selama
<05704>
setahun
<08141>
mulai dari hari
<03117>
penjualannya
<04465>
; hak menebus
<01353>
berlaku
<01961>
hanya satu tahun. [
<08537>
]
TL ITL ©

Maka jikalau
<03588>
barang seorang
<0376>
telah menjual
<04376>
rumah
<04186>

<01004>
dalam negeri
<05892>
yang berpagarkan tembok
<02346>
, maka bolehlah
<01961>
ia itu ditebus
<01353>
setelah
<05704>
genap
<08537>
setahun
<08141>
kemudian dari pada ia itu dijual
<04465>
, pada setahun suntuk
<03117>
bolehlah
<01961>
ia itu ditebus
<01353>
.
AYT ITL
Jika
<03588>
seseorang
<0376>
menjual
<04376>
rumahnya
<01004>

<04186>
yang berada di kota
<05892>
yang bertembok
<02346>
, hak tebusnya
<01353>
berlaku
<01961>
selama
<05704>
setahun
<08141>
sejak hari
<03117>
penjualannya
<04465>
. Dalam satu tahun itu dia berhak menebusnya
<01353>
. [
<08537>

<01961>
]
AVB ITL
“Jika seseorang
<0376>
menjual
<04376>
sebuah tempat
<01004>
kediaman
<04186>
di dalam sebuah kota
<05892>
bertembok
<02346>
, maka dia ada
<01961>
tempoh selama
<05704>
satu tahun
<08141>
selepas tarikh penjualan
<04465>
itu untuk menebus
<01353>
kediamannya semula. Jadi, hanya selama setahun
<03117>
itulah berkuat kuasa haknya untuk menebus
<01353>
semula itu. [
<08537>

<01961>
]
HEBREW
wtlag
<01353>
hyht
<01961>
Mymy
<03117>
wrkmm
<04465>
tns
<08141>
Mt
<08537>
de
<05704>
wtlag
<01353>
htyhw
<01961>
hmwx
<02346>
rye
<05892>
bswm
<04186>
tyb
<01004>
rkmy
<04376>
yk
<03588>
syaw (25:29)
<0376>

TB ©

"Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya; hak menebus berlaku hanya satu tahun.

TB+TSK (1974) ©

"Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya; hak menebus berlaku hanya satu tahun.

Catatan Full Life

Im 25:8-34 

Nas : Im 25:8-34

Tiga ciri khas menandai Tahun Yobel (sebuah tahun yang tiba setiap 50 tahun).

  1. 1) Semua budak Israel harus dibebaskan.
  2. 2) Semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula.
  3. 3) Tanah tidak boleh digarap. Maksud Allah dengan menetapkan tahun ini ialah menjamin keadilan dan menjaga agar golongan kaya tidak mengumpulkan kekayaan dan tanah dengan mengorbankan golongan lemah.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=3&chapter=25&verse=29
Copyright © 2005-2023 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)