Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Imamat 25:27

TB ©

maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli dari padanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya.

AYT

dia harus menghitung jumlah tahun sejak dia menjualnya, dan mengembalikan kelebihannya kepada orang yang membelinya. Dengan demikian, tanah itu akan menjadi miliknya kembali.

TL ©

maka hendaklah dicengkolongnya segala tahun barang itu telah dijual, dan dipulangkannya lebihnya kepada orang yang telah membeli dia dari padanya, setelah itu bolehlah ia kembali kepada miliknya.

BIS ©

maka ia harus membayar kepada orang yang telah membeli tanahnya seharga hasil tanah itu selama tahun-tahun berikutnya sampai Tahun Pengembalian yang akan datang. Dengan demikian ia mendapat kembali tanah miliknya.

MILT

maka dia harus memperhitungkan tahun penjualannya dan harus mengembalikan apa yang menjadi kelebihan kepada orang yang telah ia jual tanah itu kepadanya dan orang itu harus mengembalikan tanah miliknya.

Shellabear 2011

maka ia harus memperhitungkan tahun-tahun sejak ia menjualnya lalu memulangkan kelebihannya kepada orang yang telah membeli darinya. Sesudah itu barulah ia boleh pulang ke tanah miliknya.

AVB

maka hendaklah dia menghitung bilangan tahun sejak dijualnya tanah itu lalu mengembalikan semula nilai bagi jumlah tahun selebihnya kepada pembeli tanah tersebut. Sesudah itu barulah dia boleh pulang ke tanah miliknya.


TB ITL ©

maka ia harus memasukkan
<02803>
tahun-tahun
<08141>
sesudah penjualannya
<04465>
itu dalam perhitungan, dan kelebihannya
<05736>
haruslah dikembalikannya
<07725>
kepada orang
<0376>
yang
<0834>
membeli
<04376>
dari padanya, supaya ia boleh pulang
<07725>
ke tanah miliknya
<0272>
.
TL ITL ©

maka hendaklah
<07725>
dicengkolongnya
<02803>
segala tahun
<08141>
barang itu telah dijual
<04465>
, dan dipulangkannya
<07725>
lebihnya
<05736>
kepada orang
<0376>
yang telah
<0834>
membeli
<04376>
dia dari padanya
<00>
, setelah itu bolehlah ia kembali
<07725>
kepada miliknya
<0272>
.
AYT ITL
dia harus menghitung
<02803>
jumlah tahun
<08141>
sejak dia menjualnya
<04465>
, dan mengembalikan
<07725>
kelebihannya
<05736>
kepada orang
<0376>
yang
<0834>
membelinya
<04376>
. Dengan demikian, tanah itu akan menjadi miliknya
<0272>
kembali
<07725>
. [
<0853>

<0853>

<00>
]
HEBREW
wtzxal
<0272>
bsw
<07725>
wl
<0>
rkm
<04376>
rsa
<0834>
syal
<0376>
Pdeh
<05736>
ta
<0853>
byshw
<07725>
wrkmm
<04465>
yns
<08141>
ta
<0853>
bsxw (25:27)
<02803>

TB ©

maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli dari padanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya.

TB+TSK (1974) ©

maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli dari padanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya.

Catatan Full Life

Im 25:8-34 

Nas : Im 25:8-34

Tiga ciri khas menandai Tahun Yobel (sebuah tahun yang tiba setiap 50 tahun).

  1. 1) Semua budak Israel harus dibebaskan.
  2. 2) Semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula.
  3. 3) Tanah tidak boleh digarap. Maksud Allah dengan menetapkan tahun ini ialah menjamin keadilan dan menjaga agar golongan kaya tidak mengumpulkan kekayaan dan tanah dengan mengorbankan golongan lemah.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=3&chapter=25&verse=27
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)