Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Imamat 25:22

TB ©

Dalam tahun yang kedelapan kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang kesembilan, sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama."

AYT

Saat kamu menabur benih pada tahun kedelapan, kamu masih bisa makan dari hasil panen yang lama. Kamu akan makan hasil panen yang lama itu sampai tahun kesembilan, yaitu saat hasil panen tahun kedelapan tiba.

TL ©

Sehingga pada tahun yang kedelapan kamu ada lagi biji-bijian dan kamu boleh makan dari pada hasil yang lama itu sampai kepada tahun yang kesembilan, maka kamu akan makan yang lama itu sampai hasil yang baharu itu sudah dibawa masuk pula.

BIS ©

Dan pada waktu kamu menanami ladangmu dalam tahun kedelapan, panen dari tahun keenam masih ada untuk kamu makan. Malah persediaan makananmu akan cukup sampai tiba waktunya kamu mengumpulkan hasil tahun itu.

MILT

Dan kamu akan menaburi tahun kedelapan itu, dan kamu akan memakan hasil panen lama sampai tahun kesembilan; hingga datang hasil panennya, kamu akan makan yang lama.

Shellabear 2011

Ketika kamu menabur pada tahun kedelapan, kamu masih akan makan dari hasil yang lama sampai tahun kesembilan, saat hasil yang baru dibawa masuk.

AVB

Ketika kamu menyemai benih pada tahun kelapan, kamu masih akan makan daripada hasil yang lama sampai tahun kesembilan ketika hasil yang baru dibawa masuk.


TB ITL ©

Dalam tahun
<08141>
yang kedelapan
<08066>
kamu akan menabur
<02232>
, tetapi kamu akan makan
<0398>
dari
<04480>
hasil
<08393>
yang lama
<03465>
sampai
<05704>
kepada tahun
<08141>
yang kesembilan
<08671>
, sampai
<05704>
masuk
<0935>
hasilnya
<08393>
, kamu akan memakan
<0398>
yang lama
<03465>
."
TL ITL ©

Sehingga
<02232>
pada tahun
<08141>
yang kedelapan
<08066>
kamu ada lagi biji-bijian dan kamu boleh makan
<0398>
dari
<04480>
pada hasil
<08393>
yang lama
<03465>
itu sampai
<05704>
kepada tahun
<08141>
yang kesembilan
<08671>
, maka kamu akan makan
<0398>
yang lama
<03465>
itu sampai
<05704>
hasil
<08393>
yang baharu itu sudah dibawa masuk
<0935>
pula.
AYT ITL
Saat kamu menabur benih
<02232>
pada tahun
<08141>
kedelapan
<08066>
, kamu masih bisa makan
<0398>
dari
<04480>
hasil panen
<08393>
yang lama
<03465>
. Kamu akan makan
<0398>
hasil panen
<08393>
yang lama
<03465>
itu sampai
<05704>
tahun
<08141>
kesembilan
<08671>
, yaitu saat
<05704>
hasil panen tahun kedelapan tiba
<0935>
. [
<0853>
]
HEBREW
Nsy
<03465>
wlkat
<0398>
htawbt
<08393>
awb
<0935>
de
<05704>
teysth
<08671>
hnsh
<08141>
de
<05704>
Nsy
<03465>
hawbth
<08393>
Nm
<04480>
Mtlkaw
<0398>
tnymsh
<08066>
hnsh
<08141>
ta
<0853>
Mterzw (25:22)
<02232>

TB ©

Dalam tahun yang kedelapan kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang kesembilan, sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama."

TB+TSK (1974) ©

Dalam tahun yang kedelapan kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang kesembilan, sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama."

Catatan Full Life

Im 25:8-34 

Nas : Im 25:8-34

Tiga ciri khas menandai Tahun Yobel (sebuah tahun yang tiba setiap 50 tahun).

  1. 1) Semua budak Israel harus dibebaskan.
  2. 2) Semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula.
  3. 3) Tanah tidak boleh digarap. Maksud Allah dengan menetapkan tahun ini ialah menjamin keadilan dan menjaga agar golongan kaya tidak mengumpulkan kekayaan dan tanah dengan mengorbankan golongan lemah.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=3&chapter=25&verse=22
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)