Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Imamat 25:10

TB ©

Kamu harus menguduskan tahun yang kelima puluh, dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya.

AYT

Kamu harus menguduskan tahun kelima puluh dan menyatakan pembebasan bagi seluruh penduduk negerimu. Itulah tahun Yobel bagimu. Setiap orang akan kembali ke tanah miliknya dan kepada keluarganya.

TL ©

Maka tahun yang kelima puluh itu hendaklah kamu sucikan dan berseru-serukan kemerdekaan dalam negeri itu bagi segala orang isinya; maka hendaklah ia itu menjadi suatu tahun yobel bagi kamu; tak akan jangan masing-masing kamu kembalilah kepada miliknya dan masing-masingpun kembalilah kepada isi rumahnya.

BIS ©

Kamu harus mengkhususkan tahun yang kelima puluh itu, dan mengumumkan kebebasan kepada seluruh penduduk negeri. Dalam tahun itu segala harta milik yang sudah dijual harus dikembalikan kepada pemiliknya yang semula atau kepada keturunannya. Siapa yang dijual sebagai budak harus dikembalikan kepada keluarganya.

MILT

Dan kamu harus menguduskan tahun itu, tahun kelima puluh. Dan kamu harus memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi seluruh penduduknya. Itu harus menjadi Yobel bagimu. Dan kamu harus mengembalikan setiap orang kepada miliknya, dan kamu harus mengembalikan seseorang kepada kaumnya.

Shellabear 2011

Khususkanlah tahun kelima puluh itu dan maklumkanlah kebebasan di negeri itu bagi seluruh penduduknya. Tahun itu adalah Tahun Pembebasan bagimu. Masing-masing kamu harus pulang ke tanah miliknya dan kembali kepada kaumnya.

AVB

Hendaklah kamu menjadikan tahun kelima puluh itu suci dengan mengisytiharkan kebebasan bagi seluruh penduduk di setiap ceruk rantau negeri. Tahun itu Tahun Jubli bagimu. Hendaklah masing-masing kembali ke tanah miliknya dan kembali kepada kaumnya.


TB ITL ©

Kamu harus menguduskan
<06942>
tahun
<08141>
yang kelima puluh
<02572>
, dan memaklumkan
<07121>
kebebasan
<01865>
di negeri
<0776>
itu bagi segenap
<03605>
penduduknya
<03427>
. Itu
<01931>
harus menjadi
<01961>
tahun Yobel
<03104>
bagimu, dan kamu harus masing-masing
<0376>
pulang
<07725>
ke
<0413>
tanah miliknya
<0272>
dan kepada
<0413>
kaumnya
<04940>
. [
<08141>

<0376>

<07725>
]
TL ITL ©

Maka tahun
<08141>
yang kelima puluh
<02572>
itu hendaklah kamu sucikan
<06942>
dan berseru-serukan
<07121>
kemerdekaan
<01865>
dalam negeri
<0776>
itu bagi segala
<03605>
orang isinya
<03427>
; maka hendaklah ia
<01931>
itu menjadi
<01961>
suatu tahun yobel
<03104>
bagi kamu; tak akan jangan masing-masing
<0376>
kamu kembalilah
<07725>
kepada
<0413>
miliknya
<0272>
dan masing-masingpun
<0376>
kembalilah
<07725>
kepada
<0413>
isi rumahnya
<04940>
.
AYT ITL
Kamu harus menguduskan
<06942>
tahun
<08141>
kelima puluh
<02572>
dan menyatakan
<07121>
pembebasan
<01865>
bagi seluruh
<03605>
penduduk
<03427>
negerimu
<0776>
. Itulah tahun Yobel
<03104>
bagimu
<01931>
. Setiap orang
<0376>
akan kembali
<07725>
ke
<0413>
tanah miliknya
<0272>
dan kepada
<0413>
keluarganya
<04940>
. [
<0853>

<08141>

<01961>

<00>

<0376>

<07725>
]
HEBREW
wbst
<07725>
wtxpsm
<04940>
la
<0413>
syaw
<0376>
wtzxa
<0272>
la
<0413>
sya
<0376>
Mtbsw
<07725>
Mkl
<0>
hyht
<01961>
awh
<01931>
lbwy
<03104>
hybsy
<03427>
lkl
<03605>
Urab
<0776>
rwrd
<01865>
Mtarqw
<07121>
hns
<08141>
Mysmxh
<02572>
tns
<08141>
ta
<0853>
Mtsdqw (25:10)
<06942>

TB ©

Kamu harus menguduskan tahun yang kelima puluh, dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya.

TB+TSK (1974) ©

Kamu harus menguduskan tahun yang kelima puluh, dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya.

Catatan Full Life

Im 25:8-34 

Nas : Im 25:8-34

Tiga ciri khas menandai Tahun Yobel (sebuah tahun yang tiba setiap 50 tahun).

  1. 1) Semua budak Israel harus dibebaskan.
  2. 2) Semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula.
  3. 3) Tanah tidak boleh digarap. Maksud Allah dengan menetapkan tahun ini ialah menjamin keadilan dan menjaga agar golongan kaya tidak mengumpulkan kekayaan dan tanah dengan mengorbankan golongan lemah.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=3&chapter=25&verse=10
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)