Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 22:12

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 22:12

Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia makan persembahan khusus dari persembahan-persembahan kudus.

AYT (2018)

Apabila anak perempuan imam menikah dengan orang biasa, perempuan itu tidak boleh makan dari persembahan kudus.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 22:12

Tetapi anak perempuan imam, jikalau ia telah menjadi bini orang keluaran, tiada boleh ia makan dari pada persembahan tatangan barang yang suci itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 22:12

Anak perempuan seorang imam yang kawin dengan seorang yang bukan imam, tidak boleh makan persembahan itu.

MILT (2008)

Dan ketika anak perempuan seorang imam menjadi milik pria asing, ia tidak boleh makan hal-hal yang kudus dalam persembahan hunjukan.

Shellabear 2011 (2011)

Jika anak perempuan imam bersuamikan orang awam, maka ia tidak boleh memakan persembahan khusus dari persembahan-persembahan suci.

AVB (2015)

Anak perempuan imam yang bersuamikan orang awam tidak boleh memakan persembahan khusus daripada segala persembahan suci.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 22:12

Apabila
<03588>
anak perempuan
<01323>
imam
<03548>
bersuamikan
<01961>
orang
<0376>
awam
<02114>
, janganlah
<03808>
ia
<01931>
makan
<0398>
persembahan khusus
<08641>
dari persembahan-persembahan kudus
<06944>
.
TL ITL ©

SABDAweb Im 22:12

Tetapi anak perempuan
<01323>
imam
<03548>
, jikalau
<03588>
ia telah menjadi
<01961>
bini orang
<0376>
keluaran
<02114>
, tiada
<03808>
boleh ia
<01931>
makan
<0398>
dari pada persembahan tatangan
<08641>
barang yang suci
<06944>
itu.
AYT ITL
Apabila anak perempuan
<01323>
imam
<03548>
menikah dengan orang
<0376>
biasa
<02114>
, perempuan itu
<01931>
tidak
<03808>
boleh makan
<0398>
dari persembahan
<08641>
kudus
<06944>
.

[<01961>]
HEBREW
lkat
<0398>
al
<03808>
Mysdqh
<06944>
tmwrtb
<08641>
awh
<01931>
rz
<02114>
syal
<0376>
hyht
<01961>
yk
<03588>
Nhk
<03548>
tbw (22:12)
<01323>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 22:12

Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang 1  awam, janganlah ia makan persembahan khusus dari persembahan-persembahan kudus.

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA