Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Imamat 20:3

TB ©

Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molokh, dengan maksud menajiskan tempat kudus-Ku dan melanggar kekudusan nama-Ku yang kudus.

AYT

Aku sendiri akan memalingkan wajah-Ku dari orang itu dan melenyapkan dia dari antara bangsanya. Sebab, dia telah menyerahkan anaknya kepada Molokh sehingga mencemarkan tempat kudus-Ku dan menajiskan nama-Ku yang kudus.

TL ©

Maka Aku sendiripun akan menunjuk wajah-Ku melawan orang itu dan menumpaskan dia dari antara bangsanya, sebab telah dipersembahkannya anak buahnya kepada Molekh, hendak menajiskan tempat-Ku yang suci dan menghinakan nama-Ku yang suci itu.

BIS ©

Orang yang mengurbankan anaknya kepada Molokh, menajiskan Kemah-Ku dan menghina nama-Ku yang suci. Dia akan Kuhukum dan tidak lagi Kuanggap anggota umat-Ku.

MILT

Dan Aku, Aku akan menghadapkan wajah-Ku menentang orang itu, dan Aku akan melenyapkannya dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah menyerahkan benihnya kepada Molokh sehingga menajiskan tempat kudus-Ku dan mencemarkan Nama-Ku yang kudus.

Shellabear 2011

Aku sendiri akan memusuhi orang itu dan akan menyingkirkan dia dari antara bangsanya, karena ia mempersembahkan seorang keturunannya kepada Dewa Molokh sehingga menajiskan tempat suci-Ku dan mencemarkan nama-Ku yang suci.

AVB

Aku juga akan memusuhi dan akan menyingkirkan orang itu daripada kalangan bangsanya, kerana dia mempersembahkan anaknya kepada Molokh lantas menajiskan tempat suci-Ku dan mencemarkan nama-Ku yang suci.


TB ITL ©

Aku
<0589>
sendiri akan menentang
<06440>

<05414>
orang
<0376>
itu dan akan melenyapkan
<03772>
dia
<01931>
dari tengah-tengah
<07130>
bangsanya
<05971>
, karena
<03588>
ia menyerahkan
<05414>
seorang dari anak-anaknya
<02233>
kepada Molokh
<04432>
, dengan maksud
<04616>
menajiskan
<02930>
tempat kudus-Ku
<04720>
dan melanggar kekudusan
<02490>
nama-Ku
<08034>
yang kudus
<06944>
.
TL ITL ©

Maka Aku
<0589>
sendiripun akan menunjuk
<05414>
wajah-Ku
<06440>
melawan orang
<0376>
itu
<01931>
dan menumpaskan
<03772>
dia dari antara
<07130>
bangsanya
<05971>
, sebab
<03588>
telah dipersembahkannya
<05414>
anak buahnya
<02233>
kepada Molekh
<04432>
, hendak
<04616>
menajiskan
<02930>
tempat-Ku yang suci
<04720>
dan menghinakan
<02490>
nama-Ku
<08034>
yang suci
<06944>
itu.
AYT ITL
Aku
<0589>
sendiri akan memalingkan
<05414>
wajah-Ku
<06440>
dari orang
<0376>
itu
<01931>
dan melenyapkan
<03772>
dia dari antara
<07130>
bangsanya
<05971>
. Sebab
<03588>
, dia telah menyerahkan
<05414>
anaknya
<02233>
kepada Molokh
<04432>
sehingga
<04616>
mencemarkan
<02930>
tempat kudus-Ku
<04720>
dan menajiskan
<02490>
nama-Ku
<08034>
yang kudus
<06944>
. [
<0853>

<0853>

<0853>

<0853>
]
AVB ITL
Aku
<0589>
juga akan memusuhi
<05414>

<06440>
dan akan menyingkirkan
<03772>
orang
<0376>
itu
<01931>
daripada kalangan
<07130>
bangsanya
<05971>
, kerana
<03588>
dia mempersembahkan
<05414>
anaknya
<02233>
kepada Molokh
<04432>
lantas
<04616>
menajiskan
<02930>
tempat suci-Ku
<04720>
dan mencemarkan
<02490>
nama-Ku
<08034>
yang suci
<06944>
. [
<0853>

<0853>

<0853>

<0853>
]
HEBREW
ysdq
<06944>
Ms
<08034>
ta
<0853>
llxlw
<02490>
ysdqm
<04720>
ta
<0853>
amj
<02930>
Neml
<04616>
Klml
<04432>
Ntn
<05414>
werzm
<02233>
yk
<03588>
wme
<05971>
brqm
<07130>
wta
<0853>
ytrkhw
<03772>
awhh
<01931>
syab
<0376>
ynp
<06440>
ta
<0853>
Nta
<05414>
ynaw (20:3)
<0589>

TB+TSK (1974) ©

Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molokh, dengan maksud menajiskan tempat kudus-Ku dan melanggar kekudusan nama-Ku yang kudus.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=3&chapter=20&verse=3
Copyright © 2005-2023 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)