Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Imamat 17:7

TB ©

Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zinah. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun.

AYT

Jadi, mereka tidak boleh lagi mempersembahkan kurban kepada berhala, yang dengannya umat Israel berzina. Peraturan ini berlaku selamanya bagi mereka, dari generasi ke generasi.’

TL ©

Dan jangan mereka itu lagi mempersembahkan persembelihannya kepada syaitan, yang diturutnya dengan zinahnya; maka inilah menjadi suatu hukum yang kekal bagi mereka itu turun-temurun.

BIS ©

Bangsa Israel harus tetap setia kepada TUHAN dan sekali-kali tak boleh menyembelih binatang di ladang-ladang untuk persembahan kepada jin-jin jahat. Peraturan itu harus ditaati untuk selama-lamanya.

MILT

Dan mereka tidak akan lagi mengurbankan kurban-kurban mereka kepada kambing-kambing berhala, yang kepadanya mereka telah berbuat zina. Hal ini telah menjadi suatu ketetapan selamanya bagi mereka untuk generasi-generasi mereka.

Shellabear 2011

Mereka tidak boleh lagi mempersembahkan kurban sembelihan mereka kepada jin-jin -- sebelumnya mereka biasa berbuat kafir dengan menyembah jin-jin itu. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk seterusnya bagi mereka turun-temurun.

AVB

Mereka tidak boleh lagi mempersembahkan korban sembelihan mereka kepada jin kambing – sebelumnya mereka seumpama menyundalkan diri dengan menyembah jin itu. Inilah peraturan yang tetap dan berkekalan terhadap mereka turun-temurun.


TB ITL ©

Janganlah
<03808>
mereka mempersembahkan
<02076>
lagi
<05750>
korban
<02077>
mereka
<01992>
kepada jin-jin
<08163>
, sebab
<0834>
menyembah
<0310>
jin-jin itu adalah zinah
<02181>
. Itulah
<02063>
yang harus menjadi
<01961>
ketetapan
<02708>
untuk selama-lamanya
<05769>
bagi mereka
<01992>
turun-temurun
<01755>
.
TL ITL ©

Dan jangan
<03808>
mereka itu lagi
<05750>
mempersembahkan
<02076>
persembelihannya
<02077>
kepada syaitan
<08163>
, yang
<0834>
diturutnya
<0310>
dengan zinahnya
<02181>
; maka inilah menjadi suatu hukum
<02708>
yang kekal
<05769>
bagi mereka
<01992>
itu
<02063>
turun-temurun
<01755>
.
AYT ITL
Jadi, mereka tidak boleh
<03808>
lagi
<05750>
mempersembahkan
<02076>
kurban
<02077>
kepada berhala
<08163>
, yang
<0834>
dengannya umat Israel berzina
<02181>
. Peraturan
<02708>
ini
<02063>
berlaku
<01961>
selamanya
<05769>
bagi mereka
<01992>
, dari generasi ke generasi
<01755>
.’ [
<0853>

<01992>

<0310>
]
HEBREW
Mtrdl
<01755>
Mhl
<01992>
taz
<02063>
hyht
<01961>
Mlwe
<05769>
tqx
<02708>
Mhyrxa
<0310>
Mynz
<02181>
Mh
<01992>
rsa
<0834>
Mryevl
<08163>
Mhyxbz
<02077>
ta
<0853>
dwe
<05750>
wxbzy
<02076>
alw (17:7)
<03808>

TB ©

Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zinah. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun.

TB+TSK (1974) ©

Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zinah. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun.

Catatan Full Life

Im 17:7 

Nas : Im 17:7

(versi Inggris NIV -- berhala berbentuk kambing jantan). Berhala-berhala berupa kambing jantan secara harfiah berarti "makhluk-makhluk berbulu." Rupanya pada zaman Musa, Israel mempersembahkan korban kepada jin-jin gurun supaya memperoleh pertolongan dan persetujuan mereka. Tindakan semacam ini merupakan ketidaksetiaan rohani kepada Tuhan Allah dan sangat dilarang.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=3&chapter=17&verse=7
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)