Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Imamat 12:4

TB ©

Selanjutnya tiga puluh tiga hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas, tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus, sampai sudah genap hari-hari pentahirannya.

AYT

Perempuan itu harus tetap ada dalam penyucian nifasnya selama 33 hari. Dia tidak boleh menyentuh sesuatu yang dikuduskan atau masuk ke tempat kudus, sampai hari penyuciannya genap.

TL ©

Kemudian perempuan itu akan tinggal lagi tiga puluh tiga hari lamanya dalam darah taharatnya, suatupun tiada yang suci boleh dijamahnya dan tiada boleh ia masuk ke dalam tempat yang suci sampai sudah genap segala hari taharatnya.

BIS ©

Sesudahnya tiga puluh tiga hari lagi wanita itu masih najis karena mengeluarkan darah. Ia tak boleh menyentuh barang-barang yang dipakai untuk ibadat dan tak boleh memasuki Kemah TUHAN sampai masa penyuciannya selesai.

MILT

Dan selama tiga puluh tiga hari dia harus tetap tinggal di dalam penahiran darah nifasnya, dan dia tidak boleh bersentuhan dengan segala yang kudus, dan dia tidak boleh masuk ke tempat kudus sampai menjadi genap masa penahirannya.

Shellabear 2011

Kemudian perempuan itu harus menunggu penyucian dari darahnya selama tiga puluh tiga hari. Ia tidak boleh menyentuh apa pun yang suci dan tidak boleh masuk ke dalam tempat suci sampai genap hari-hari penyuciannya.

AVB

Hendaklah wanita itu menunggu selama tiga puluh tiga hari untuk penyucian daripada darah nifasnya. Dia tidak boleh menyentuh apa-apa pun yang suci dan tidak boleh masuk ke dalam tempat suci sehingga genapnya hari-hari penyuciannya.


TB ITL ©

Selanjutnya tiga puluh
<07970>
tiga
<07969>
hari
<03117>
lamanya perempuan itu harus tinggal
<03427>
menantikan pentahiran
<02893>
dari darah nifas
<01818>
, tidak
<03808>
boleh ia kena
<05060>
kepada
<0413>
sesuatu apapun
<03605>
yang kudus
<06944>
dan tidak
<03808>
boleh ia masuk
<0935>
ke tempat kudus
<04720>
, sampai
<05704>
sudah genap
<04390>
hari-hari
<03117>
pentahirannya
<02893>
. [
<03117>
]
TL ITL ©

Kemudian perempuan itu akan tinggal
<03427>
lagi tiga puluh
<07970>
tiga
<07969>
hari
<03117>
lamanya
<03117>
dalam darah
<01818>
taharatnya
<02893>
, suatupun
<03605>
tiada yang suci
<06944>
boleh
<03808>
dijamahnya
<05060>
dan tiada
<03808>
boleh ia masuk
<0935>
ke dalam
<0413>
tempat yang suci
<04720>
sampai
<05704>
sudah genap
<04390>
segala hari
<03117>
taharatnya
<02893>
.
AYT ITL
Perempuan itu harus tetap
<03427>
ada dalam penyucian
<02893>
nifasnya
<01818>
selama
<03605>
33
<07970>

<07969>
hari
<03117>
. Dia tidak boleh
<03808>
menyentuh
<05060>
sesuatu yang dikuduskan
<06944>
atau
<03808>
masuk
<0935>
ke
<0413>
tempat kudus
<04720>
, sampai
<05704>
hari
<03117>
penyuciannya
<02893>
genap
<04390>
. [
<03117>
]
AVB ITL
Hendaklah wanita itu menunggu
<03427>
selama
<03117>
tiga puluh
<07970>
tiga
<07969>
hari
<03117>
untuk penyucian
<02893>
daripada darah nifasnya
<01818>
. Dia tidak
<03808>
boleh menyentuh
<05060>
apa-apa pun
<03605>
yang suci
<06944>
dan tidak
<03808>
boleh masuk
<0935>
ke dalam
<0413>
tempat suci
<04720>
sehingga
<05704>
genapnya
<04390>
hari-hari
<03117>
penyuciannya
<02893>
.
HEBREW
hrhj
<02893>
ymy
<03117>
talm
<04390>
de
<05704>
abt
<0935>
al
<03808>
sdqmh
<04720>
law
<0413>
egt
<05060>
al
<03808>
sdq
<06944>
lkb
<03605>
hrhj
<02893>
ymdb
<01818>
bst
<03427>
Mymy
<03117>
tslsw
<07969>
Mwy
<03117>
Myslsw (12:4)
<07970>

TB+TSK (1974) ©

Selanjutnya tiga puluh tiga hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas, tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus, sampai sudah genap hari-hari pentahirannya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=3&chapter=12&verse=4
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)