Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hosea 6:2

TB ©

Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya.

AYT

Setelah dua hari, Dia akan menghidupkan kita. Pada hari yang ketiga, Dia akan membangkitkan kita supaya kita boleh hidup dalam hadirat-Nya.

TL ©

Maka kemudian dari pada dua hari akan dihidupkan-Nya kita pula, pada hari yang ketiga akan dibangkitkan-Nya kita, supaya hiduplah kita di hadapan hadirat-Nya.

BIS ©

Dalam dua atau tiga hari ini Ia akan menyembuhkan kita, dan kita akan hidup di dalam perlindungan-Nya.

MILT

Dia akan menghidupkan kita setelah dua hari; pada hari yang ketiga Dia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapan-Nya.

Shellabear 2011

Setelah dua hari Ia akan menghidupkan kita, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, sehingga kita dapat hidup di hadirat-Nya.

AVB

Setelah dua hari, Dia akan menghidupkan kita, pada hari yang ketiga, Dia akan membangkitkan kita, sehingga kita dapat hidup di hadirat-Nya.


TB ITL ©

Ia akan menghidupkan
<02421>
kita sesudah dua hari
<03117>
, pada hari
<03117>
yang ketiga
<07992>
Ia akan membangkitkan
<06965>
kita, dan kita akan hidup
<02421>
di hadapan-Nya
<06440>
.
TL ITL ©

Maka kemudian dari pada dua hari
<03117>
akan dihidupkan-Nya
<02421>
kita pula, pada hari
<03117>
yang ketiga
<07992>
akan dibangkitkan-Nya
<06965>
kita, supaya hiduplah
<02421>
kita di hadapan hadirat-Nya
<06440>
.
AYT ITL
Setelah
<02421>
dua hari
<03117>
Dia akan menghidupkan kita. Pada hari
<03117>
yang ketiga
<07992>
, Dia akan membangkitkan
<06965>
kita, Supaya kita boleh hidup
<02421>
di hadirat-Nya
<06440>
.
HEBREW
wynpl
<06440>
hyxnw
<02421>
wnmqy
<06965>
ysylsh
<07992>
Mwyb
<03117>
Mymym
<03117>
wnyxy (6:2)
<02421>

TB ©

Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya.

TB+TSK (1974) ©

Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya.

Catatan Full Life

Hos 6:2-3 

Nas : Hos 6:2-3

Pertobatan yang ikhlas oleh umat Allah akan mendatangkan pembaharuan kehidupan rohani. Kemudian, ketika mereka lebih mengenal Tuhan, Dia akan datang bagaikan hujan, membawa berkat dan kehidupan rohani selanjutnya. Air sering kali dipakai sebagai lambang atau contoh Roh Kudus (lih. Yoh 7:37-39;

lihat cat. --> Mazm 1:3).

[atau ref. Mazm 1:3]

Hujan di musim semi adalah hujan yang turun semasa membajak dan menanam; keduanya melambangkan karya Roh Kudus dalam PL

(lihat art. ROH KUDUS DI DALAM PERJANJIAN LAMA).

Hujan di musim dingin turun pada masa menuai; hujan ini melambangkan karya Roh Kudus pada zaman gereja.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=28&chapter=6&verse=2
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)