Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hosea 10:10

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hos 10:10

Aku telah datang untuk menghajar h  mereka; bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka, apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda.

AYT (2018)

jika Aku menginginkannya, Aku akan menghajar mereka. bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka, ketika mereka dibelenggu karena dua kesalahan mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb Hos 10:10

Apabila kehendak-Ku maka Aku menyiksakan mereka itu, dan segala bangsa akan berhimpun lawan mereka itu, hendak dibawanya akan mereka itu dengan terikat dari karena kedua kejahatannya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Hos 10:10

Aku akan menyerang orang-orang yang berdosa itu, dan menghukum mereka. Bangsa-bangsa akan bergabung untuk melawan mereka, dan mereka akan dihukum karena dosa mereka yang banyak itu.

MILT (2008)

Ketika Aku mau, Aku akan mengikat mereka, dan bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka, ketika mereka mengikat diri mereka sendiri kepada kejahatan-kejahatan mereka.

Shellabear 2011 (2011)

Ketika Aku menghendaki, Aku akan mendidik mereka. Bangsa-bangsa akan dikumpulkan untuk melawan mereka ketika mereka diikat karena dua kesalahan mereka.

AVB (2015)

Apabila Aku mahu, Aku akan memarahi mereka dengan keras. Bangsa-bangsa akan dikumpulkan untuk melawan mereka apabila mereka diikat kerana dua kesalahan mereka.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hos 10:10

Aku telah datang untuk menghajar
<03256>
mereka; bangsa-bangsa
<05971>
akan berkumpul
<0622>
melawan
<05921>
mereka, apabila mereka dihajar
<0631>
karena salahnya
<05868>
yang berganda
<08147>
.

[<0185>]
TL ITL ©

SABDAweb Hos 10:10

Apabila kehendak-Ku
<0185>
maka Aku menyiksakan
<03256>
mereka itu, dan segala bangsa
<05971>
akan berhimpun
<0622>
lawan
<05921>
mereka itu, hendak dibawanya akan mereka itu dengan terikat
<0631>
dari karena kedua
<08147>
kejahatannya
<05868>
.
AYT ITL
jika Aku menginginkannya
<0185>
, Aku akan menghajar
<03256>
mereka. bangsa-bangsa
<05971>
akan berkumpul
<0622>
melawan
<05921>
mereka, ketika mereka dibelenggu
<0631>
karena dua
<08147>
kesalahan
<05868>
mereka.
AVB ITL
Apabila Aku mahu
<0185>
, Aku akan memarahi
<03256> <0>
mereka dengan keras
<0> <03256>
. Bangsa-bangsa
<05971>
akan dikumpulkan
<0622>
untuk melawan
<05921>
mereka apabila mereka diikat
<0631>
kerana dua
<08147>
kesalahan
<05868>
mereka.
HEBREW
*Mtnwe {Mtnye}
<05868>
ytsl
<08147>
Mroab
<0631>
Myme
<05971>
Mhyle
<05921>
wpoaw
<0622>
Mroaw
<03256>
ytwab (10:10)
<0185>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hos 10:10

1 Aku telah datang untuk menghajar mereka; bangsa-bangsa 2  akan berkumpul melawan mereka, apabila mereka dihajar 3  karena salahnya yang berganda.

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA