Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Daniel 8:1

TB ©

Pada tahun yang ketiga pemerintahan raja Belsyazar, nampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu.

AYT

“Pada tahun ketiga pemerintahan Raja Belsyazar, sebuah penglihatan tampak kepadaku, Daniel, setelah yang mula-mula dahulu tampak kepadaku.

TL ©

Sebermula, maka pada tahun yang ketiga dari pada kerajaan Belsyazar dinyatakan kepadaku ini, Daniel, suatu khayal, kemudian dari pada yang dinyatakan kepadaku dahulu itu.

BIS ©

Pada tahun ketiga pemerintahan Raja Belsyazar, aku mendapat penglihatan kedua.

MILT

Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazar, suatu penglihatan tampak kepadaku, Daniel, sesudah yang tampak kepadaku pada kali pertama.

Shellabear 2011

Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahan Raja Belsyazar, tampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan sesudah yang mula-mula tampak kepadaku.

AVB

Pada tahun ketiga dalam zaman pemerintahan Raja Belsyazar, tampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan selepas penglihatan yang kulihat sebelumnya.


TB ITL ©

Pada tahun
<08141>
yang ketiga
<07969>
pemerintahan
<04438>
raja
<04428>
Belsyazar
<01112>
, nampaklah
<07200>
kepadaku
<0413>
, Daniel
<01840>
, suatu penglihatan
<02377>
sesudah
<0310>
yang tampak
<07200>
kepadaku
<0413>
dahulu
<08462>
itu. [
<0589>
]
TL ITL ©

Sebermula, maka pada tahun
<08141>
yang ketiga
<07969>
dari pada kerajaan
<04438>
Belsyazar
<01112>
dinyatakan
<07200>
kepadaku
<0413>
ini
<0589>
, Daniel
<01840>
, suatu khayal
<02377>
, kemudian
<0310>
dari pada yang dinyatakan
<07200>
kepadaku
<0413>
dahulu
<08462>
itu.
AYT ITL
“Pada tahun
<08141>
ketiga
<07969>
pemerintahan
<04438>
Raja
<04428>
Belsyazar
<01112>
, sebuah penglihatan
<02377>
tampak
<07200>
kepadaku
<0413>
, Daniel
<01840>
, setelah
<0310>
yang mula-mula dahulu
<08462>
tampak
<07200>
kepadaku
<0413>
. [
<0589>
]
HEBREW
hlxtb
<08462>
yla
<0413>
harnh
<07200>
yrxa
<0310>
laynd
<01840>
yna
<0589>
yla
<0413>
harn
<07200>
Nwzx
<02377>
Klmh
<04428>
rusalb
<01112>
twklml
<04438>
swls
<07969>
tnsb (8:1)
<08141>

TB ©

Pada tahun yang ketiga pemerintahan raja Belsyazar, nampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu.

TB+TSK (1974) ©

Pada tahun yang ketiga pemerintahan raja Belsyazar, nampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu.

Catatan Full Life

Dan 8:1 

Nas : Dan 8:1

Tahun itu adalah 551 SM. Sisa kitab Daniel ditulis dalam bahasa Ibrani (bd.

lihat cat. --> Dan 2:4).

[atau ref. Dan 2:4]


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=27&chapter=8&verse=1
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)