Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Daniel 5:21

TB ©

Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan; kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui, bahwa Allah, Yang Mahatinggi, berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendaki-Nya untuk kedudukan itu.

AYT

Dia dihalau dari antara manusia, hatinya menjadi sama dengan hati binatang, dan tinggal dengan berada di antara keledai liar. Dia diberi makan rumput seperti sapi, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai dia mengakui bahwa Allah Yang Mahatinggi berkuasa atas kerajaan-kerajaan manusia, dan bahwa Dia mengangkat siapa saja yang dikehendaki-Nya.”

TL ©

Dan iapun ditolak dari antara segala anak manusia dan tabiatnyapun jadi seperti tabiat binatang dan kedudukannya adalah dengan keledai hutan; dan kepadanyapun diberi makan rumput seperti lembu dan tubuhnyapun dibasahkan oleh air embun dari langit, sehingga diakunya bahwa Allah taala juga yang dipertuhan atas segala kerajaan manusia dan diangkat-Nya atas dia barangsiapa yang dikehendaki-Nya.

BIS ©

Ia diusir dari masyarakat manusia dan akalnya menjadi seperti akal binatang. Ia hidup dengan keledai hutan, makan rumput seperti sapi dan tidur di lapangan terbuka sehingga dibasahi embun. Akhirnya ia mengakui bahwa Allah Yang Mahatinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan kerajaan itu diberikan-Nya kepada siapa saja yang dipilih-Nya.

MILT

Lalu ia dihalau dari antara anak-anak manusia. Dan hatinya menjadi seperti binatang, dan kediamannya berada bersama keledai liar. Mereka memberi makan rumput kepadanya seperti lembu jantan, tubuhnya dibasahi oleh embun dari langit, sampai dia mengetahui bahwa Allah Elohim 0426 Yang Mahatinggi memiliki kuasa dalam kerajaan manusia; dan Dia mengangkat ke atasnya siapa pun yang Dia kehendaki.

Shellabear 2011

Ia dihalau dari antara bani Adam. Hatinya menjadi sama dengan hati binatang dan ia tinggal bersama keledai liar. Ia diberi makan rumput seperti sapi dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai ia mengakui bahwa Allah Yang Mahatinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan Ia mengangkat siapa saja yang dikehendaki-Nya untuk memerintah kerajaan itu.

AVB

Dia dihalau daripada kalangan anak manusia. Hatinya menjadi sama dengan hati binatang dan dia tinggal bersama-sama keldai liar. Dia diberi makan rumput seperti lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai dia mengakui bahawa Allah Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan Dia mengangkat sesiapa sahaja yang dikehendaki-Nya untuk memerintah kerajaan itu.


TB ITL ©

Ia dihalau
<02957>
dari
<04481>
antara manusia
<0606>
dan hatinya
<03825>
menjadi
<07739>
sama
<05974>
seperti
<05974>
hati binatang
<02423>
, dan tempat tinggalnya
<04070>
ada di antara keledai hutan
<06167>
; kepadanya diberikan makanan
<02939>
rumput
<06211>
seperti kepada lembu
<08450>
, dan tubuhnya
<01655>
basah
<06647>
oleh embun
<02920>
dari langit
<08065>
, sampai
<01768>

<05705>
ia mengakui
<03046>
, bahwa
<01768>
Allah
<0426>
, Yang Mahatinggi
<05943>
, berkuasa
<07990>
atas kerajaan
<04437>
manusia
<0606>
dan mengangkat
<06966>
siapa
<04479>
yang
<01768>
dikehendaki-Nya
<06634>
untuk kedudukan
<05921>
itu. [
<01123>
]
TL ITL ©

Dan iapun ditolak
<02957>
dari
<04481>
antara segala anak
<01123>
manusia
<0606>
dan tabiatnyapun
<07739>
jadi seperti
<05974>
tabiat
<03825>
binatang
<02423>
dan kedudukannya
<04070>
adalah dengan
<05974>
keledai hutan
<06167>
; dan kepadanyapun diberi makan
<02939>
rumput
<06211>
seperti lembu
<08450>
dan tubuhnyapun
<01655>
dibasahkan
<06647>
oleh air embun
<02920>
dari langit
<08065>
, sehingga
<05705>
diakunya
<03046>
bahwa
<01768>
Allah
<0426>
taala
<05943>
juga yang
<01768>
dipertuhan
<07990>
atas segala kerajaan
<04437>
manusia
<0606>
dan diangkat-Nya
<06966>
atas
<05921>
dia barangsiapa
<04479>
yang
<01768>
dikehendaki-Nya
<06634>
.
AYT ITL
Dia dihalau
<02957>
dari antara
<04481>
manusia
<01123>

<0606>
, hatinya
<03825>
menjadi
<07739>
sama dengan
<05974>
hati binatang
<02423>
, dan tinggal
<04070>
dengan berada di antara
<05974>
keledai liar
<06167>
. Dia diberi makan
<02939>
rumput
<06211>
seperti sapi
<08450>
, dan tubuhnya
<01655>
basah
<06647>
oleh embun
<02920>
dari langit
<08065>
, sampai
<05705>
dia mengakui
<03046>
bahwa
<01768>
Allah
<0426>
Yang Mahatinggi
<05943>
berkuasa atas
<07990>
kerajaan-kerajaan
<04437>
manusia
<0606>
, dan bahwa Dia mengangkat
<06966>
siapa saja
<04479>
yang
<01768>
dikehendaki-Nya
<06634>
.” [
<01768>

<05921>
]
AVB ITL
Dia dihalau
<02957>
daripada
<04481>
kalangan anak
<01123>
manusia
<0606>
. Hatinya
<03825>
menjadi
<07739>
sama dengan
<05974>
hati binatang
<02423>
dan dia tinggal
<04070>
bersama-sama
<05974>
keldai liar
<06167>
. Dia diberi makan
<02939>
rumput
<06211>
seperti lembu
<08450>
dan tubuhnya
<01655>
basah
<06647>
oleh embun
<02920>
dari langit
<08065>
sampai
<05705>
dia mengakui
<03046>
bahawa
<01768>
Allah
<0426>
Yang Maha Tinggi
<05943>
berkuasa atas
<07990>
kerajaan
<04437>
manusia
<0606>
dan Dia mengangkat
<06966>
sesiapa sahaja
<04479>
yang
<01768>
dikehendaki-Nya
<06634>
untuk
<05921>
memerintah kerajaan itu. [
<01768>
]
HEBREW
*hle {hyle}
<05921>
Myqhy
<06966>
hbuy
<06634>
yd
<01768>
Nmlw
<04479>
asna
<0606>
twklmb
<04437>
*hale {ayle}
<05943>
ahla
<0426>
jyls
<07990>
yd
<01768>
edy
<03046>
yd
<01768>
de
<05705>
ebjuy
<06647>
hmsg
<01655>
ayms
<08065>
ljmw
<02920>
hnwmejy
<02939>
Nyrwtk
<08450>
abve
<06211>
hrwdm
<04070>
aydre
<06167>
Mew
<05974>
*wyws {yws}
<07739>
atwyx
<02423>
Me
<05974>
hbblw
<03825>
dyrj
<02957>
asna
<0606>
ynb
<01123>
Nmw (5:21)
<04481>

TB+TSK (1974) ©

Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan; kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui, bahwa Allah, Yang Mahatinggi, berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendaki-Nya untuk kedudukan itu.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=27&chapter=5&verse=21
Copyright © 2005-2023 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)