Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Daniel 4:7

TB ©

Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para Kasdim dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku.

AYT

Kemudian, para ahli ilmu gaib, para ahli mantra, orang-orang Kasdim, dan para peramal datang kepadaku. Dan, aku menceritakan mimpi itu kepada mereka, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku.

TL ©

Pada masa itu datanglah segala sastrawan dan ahlulnujum dan orang Kasdim dan orang petenung, lalu kuceriterakan mimpiku kepadanya, tetapi tiada dapat diberinya tahu aku tabirnya.

BIS ©

Tetapi ketika para peramal, ahli jampi, orang-orang berilmu dan para ahli perbintangan itu datang dan kuceritakan mimpiku itu kepada mereka, tidak seorang pun yang dapat menerangkan artinya.

MILT

Kemudian, para ahli nujum, ahli jampi, orang-orang Kasdim dan peramal nasib datang menghadap. Aku telah menceritakan mimpi itu kepada mereka, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan artinya kepadaku.

Shellabear 2011

Maka datanglah para ahli ilmu gaib, para ahli mantera, orang-orang Kasdim, dan para peramal. Aku menceritakan mimpi itu kepada mereka, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan tafsirannya kepadaku.

AVB

Maka datanglah para ahli ilmu ghaib, para ahli mantera, orang Kasdim, dan para jurufaal. Aku menceritakan mimpi itu kepada mereka, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan tafsirannya kepadaku.


TB ITL ©

Kemudian
<0116>
orang-orang berilmu
<02749>
, ahli jampi
<0826>
, para Kasdim
<03779>
dan ahli nujum
<01505>
datang
<05954>
menghadap dan aku
<0576>
menceritakan
<0560>
kepada
<06925>
mereka mimpi
<02493>
itu, tetapi mereka tidak
<03809>
dapat memberitahukan
<03046>
maknanya
<06591>
kepadaku.
TL ITL ©

Pada masa itu
<0116>
datanglah
<05954>
segala sastrawan
<02749>
dan ahlulnujum
<0826>
dan orang Kasdim
<03779>
dan orang petenung
<01505>
, lalu kuceriterakan
<0576>

<0560>
mimpiku
<02493>
kepadanya
<06925>
, tetapi tiada
<03809>
dapat diberinya
<03046>
tahu aku tabirnya
<06591>
.
AYT ITL
Kemudian
<0116>
, para ahli ilmu gaib
<02749>
, para ahli mantra
<0826>
, orang-orang Kasdim
<03779>
, dan para peramal
<01505>
datang
<05954>
kepadaku. Dan, aku
<0576>
menceritakan
<0560>
mimpi
<02493>
itu kepada
<06925>
mereka, tetapi mereka tidak
<03809>
dapat memberitahukan
<03046>
maknanya
<06591>
kepadaku. [
<00>
]
AVB ITL
Maka
<0116>
datanglah
<05954>
para ahli ilmu ghaib
<02749>
, para ahli mantera
<0826>
, orang Kasdim
<03779>
, dan para jurufaal
<01505>
. Aku
<0576>
menceritakan
<0560>
mimpi
<02493>
itu kepada
<06925>
mereka, tetapi mereka tidak
<03809>
dapat memberitahukan
<03046>
tafsirannya
<06591>
kepadaku. [
<00>
]
HEBREW
yl
<0>
Nyedwhm
<03046>
al
<03809>
hrspw
<06591>
Nwhymdq
<06925>
hna
<0576>
rma
<0560>
amlxw
<02493>
ayrzgw
<01505>
*yadvk {aydvk}
<03779>
aypsa
<0826>
aymjrx
<02749>
*Nyle {Nylle}
<05954>
Nydab
<0116>
(4:7)
<4:4>

TB+TSK (1974) ©

Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para Kasdim dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=27&chapter=4&verse=7
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)