Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Daniel 11:5

TB ©

Maka raja negeri Selatan akan menjadi kuat; tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat dari padanya dan orang ini memerintah, lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar.

AYT

“Kemudian, raja negeri selatan akan menjadi kuat. Namun, salah seorang pemimpinnya akan menjadi lebih kuat daripada dia, dan akan berkuasa, dan kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar.”

TL ©

Maka dari pada mereka itu raja di Selatan akan jadi kuasa, demikianpun seorang dari pada segala penghulunya; bahkan, ia itu akan jadi lebih kuasa dari padanya, dan apabila kerajaanlah ia kerajaannya akan amat besar.

BIS ©

Raja negeri selatan akan menjadi kuat. Tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat daripadanya, dan ia akan memerintah kerajaan yang lebih besar lagi.

MILT

Dan raja negeri selatan akan menjadi kuat. Dan salah seorang pembesarnya, akan menguasainya dan dia akan memerintah; kekuasaannya akan menjadi suatu kekuasaan yang besar.

Shellabear 2011

Kemudian raja negeri selatan akan menjadi kuat, tetapi salah seorang pembesarnya akan menjadi lebih kuat daripadanya. Orang ini akan memerintah kerajaannya sendiri dengan kuasa yang besar.

AVB

Kemudian raja negeri selatan akan menjadi kuat, tetapi seorang daripada pembesarnya akan menjadi lebih kuat daripadanya. Orang itu akan memerintah kerajaannya sendiri dengan kuasa yang besar.


TB ITL ©

Maka raja
<04428>
negeri Selatan
<05045>
akan menjadi kuat
<02388>
; tetapi salah seorang dari
<04480>
panglima-panglimanya
<08269>
akan menjadi lebih kuat
<02388>
dari padanya
<05921>
dan orang ini memerintah
<04910>
, lalu kekuasaannya
<04474>
akan menjadi kekuasaan
<04475>
yang besar
<07227>
.
TL ITL ©

Maka dari pada mereka itu raja
<04428>
di Selatan
<05045>
akan jadi kuasa
<02388>
, demikianpun seorang dari
<04480>
pada segala penghulunya
<08269>
; bahkan, ia itu akan jadi lebih kuasa
<02388>
dari padanya
<05921>
, dan apabila kerajaanlah
<04910>
ia kerajaannya
<04475>

<04474>
akan amat besar
<07227>
.
AYT ITL
“Kemudian, raja
<04428>
negeri selatan
<05045>
akan menjadi kuat
<02388>
. Namun, salah seorang pemimpinnya
<08269>
akan menjadi lebih kuat
<02388>
daripada
<05921>
dia, dan akan berkuasa
<04910>
, dan kekuasaannya
<04474>
akan menjadi kekuasaan
<04475>
yang besar
<07227>
.” [
<04480>
]
AVB ITL
Kemudian raja
<04428>
negeri selatan
<05045>
akan menjadi kuat
<02388>
, tetapi seorang daripada
<04480>
pembesarnya
<08269>
akan menjadi lebih kuat
<02388>
daripadanya
<05921>
. Orang itu akan memerintah
<04910>
kerajaannya
<04474>
sendiri dengan kuasa
<04475>
yang besar
<07227>
.
HEBREW
wtlsmm
<04475>
br
<07227>
lsmm
<04474>
lsmw
<04910>
wyle
<05921>
qzxyw
<02388>
wyrv
<08269>
Nmw
<04480>
bgnh
<05045>
Klm
<04428>
qzxyw (11:5)
<02388>

TB ©

Maka raja negeri Selatan akan menjadi kuat; tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat dari padanya dan orang ini memerintah, lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar.

TB+TSK (1974) ©

Maka raja negeri Selatan akan menjadi kuat; tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat dari padanya dan orang ini memerintah, lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar.

Catatan Full Life

Dan 11:5 

Nas : Dan 11:5

Raja negeri Selatan yang pertama ini ialah Ptolemeus I Soter dari Mesir (323-285 SM); panglima yang disebut ialah Seleukus I Nikator (311-280 SM).


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=27&chapter=11&verse=5
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)