Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Daniel 11:17

TB ©

Kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang yang lain itu: ia akan mengadakan persetujuan dengan dia, dan seorang puterinya diberikannya kepadanya untuk menghancurkan kerajaan itu, tetapi maksudnya itu tidak akan berhasil dan tidak akan menguntungkannya.

AYT

Dia akan menetapkan dirinya untuk datang dengan kekuatan seluruh kerajaannya. Dia akan mengadakan perjanjian dan melaksanakannya, lalu dia akan menyerahkan seorang putri kepada raja negeri selatan untuk menghancurkan kerajaannya. Akan tetapi, dia tidak akan berhasil atau menguntungkannya.”

TL ©

Setelah itu akan ditujukannya mukanya hendak menaklukkan kepadanya segala kuasa kerajaannya itu, dan iapun akan berpura-pura hendak berjanji akan menyampaikan maksudnya; dan diberikannya dia seorang anaknya akan isterinya hendak membinasakan dia, tetapi tiada ia akan tetap hati dan setiawan kepadanya.

BIS ©

Kemudian raja negeri utara akan menyiapkan seluruh tentaranya untuk menyerang negeri selatan. Lalu dengan maksud menguasai seluruh kerajaan musuhnya, ia akan membuat persetujuan dengan dia dan mengawinkan putrinya dengan raja Mesir itu; tetapi rencananya itu tidak akan berhasil.

MILT

Dan dia akan menetapkan dirinya untuk masuk dengan kekuasaan di seluruh kerajaannya dan akan menegakkan orang-orang bersamanya; demikianlah dia akan bertindak. Dan dia akan menyerahkan anak gadis dari wanita-wanita itu kepadanya untuk menghancurkannya. Tetapi anak gadis itu tidak akan bertahan, dan tidak berpihak padanya.

Shellabear 2011

Ia akan membulatkan hati untuk datang dengan kekuatan seluruh kerajaannya. Ia akan membawa persetujuan damai dan melaksanakannya. Ia akan menyerahkan seorang putri kepada raja negeri selatan untuk membinasakan kerajaannya. Tetapi sang putri tidak akan menjalankan niatnya itu dan tidak akan terus setia kepadanya.

AVB

Dia akan membulatkan hati untuk datang dengan kekuatan seluruh kerajaannya. Dia akan membawa persetujuan damai dan melaksanakannya. Dia akan menyerahkan seorang puteri kepada raja negeri selatan untuk membinasakan kerajaannya. Tetapi sang puteri tidak akan menjalankan niatnya itu dan tidak akan terus setia kepadanya.


TB ITL ©

Kemudian ia akan berusaha
<0935>

<07760>
untuk menguasai
<08633>
seluruh
<03605>
kerajaan
<04438>
orang yang lain itu: ia akan mengadakan
<06213>
persetujuan
<03477>
dengan
<05973>
dia, dan seorang puterinya
<01323>
diberikannya
<05414>
kepadanya untuk menghancurkan
<07843>
kerajaan itu, tetapi maksudnya itu tidak akan
<03808>
berhasil
<05975>
dan tidak
<03808>
akan menguntungkannya
<01961>
. [
<06440>

<0802>
]
TL ITL ©

Setelah itu akan ditujukannya
<07760>
mukanya
<06440>
hendak menaklukkan
<0935>
kepadanya segala
<03605>
kuasa
<08633>
kerajaannya
<04438>
itu, dan iapun akan berpura-pura hendak berjanji akan menyampaikan
<06213>
maksudnya; dan diberikannya
<05414>
dia seorang anaknya
<01323>
akan isterinya
<0802>
hendak membinasakan
<07843>
dia, tetapi tiada
<03808>
ia akan tetap hati
<05975>
dan setiawan
<01961>
kepadanya.
AYT ITL
Dia akan menetapkan
<07760>
dirinya untuk datang
<0935>
dengan kekuatan
<08633>
seluruh
<03605>
kerajaannya
<04438>
. Dia akan mengadakan perjanjian
<03477>
dan
<05973>
melaksanakannya
<06213>
, lalu dia akan menyerahkan
<05414>
seorang
<0802>
putri
<01323>
kepada raja negeri selatan untuk menghancurkan
<07843>
kerajaannya. Akan tetapi, dia tidak
<03808>
akan berhasil
<05975>
atau menguntungkannya
<03808>

<01961>
.” [
<06440>

<00>

<00>
]
HEBREW
hyht
<01961>
wl
<0>
alw
<03808>
dmet
<05975>
alw
<03808>
htyxshl
<07843>
wl
<0>
Nty
<05414>
Mysnh
<0802>
tbw
<01323>
hvew
<06213>
wme
<05973>
Myrsyw
<03477>
wtwklm
<04438>
lk
<03605>
Pqtb
<08633>
awbl
<0935>
wynp
<06440>
Mvyw (11:17)
<07760>

TB+TSK (1974) ©

Kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang yang lain itu: ia akan mengadakan persetujuan dengan dia, dan seorang puterinya diberikannya kepadanya untuk menghancurkan kerajaan itu, tetapi maksudnya itu tidak akan berhasil dan tidak akan menguntungkannya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=27&chapter=11&verse=17
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)