Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Daniel 10:7

TB ©

Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku, tidak melihatnya; tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi;

AYT

Hanya aku, Daniel, yang melihat penglihatan itu sementara orang-orang yang bersama denganku tidak melihat penglihatan itu. Akan tetapi, mereka ditimpa ketakutan yang besar sehingga mereka melarikan diri untuk bersembunyi.

TL ©

Maka aku ini, Daniel, seorangku jua melihat khayal itu, tetapi segala orang yang sertaku itu tiada melihat khayal itu; maka suatu kegentaran besar datanglah juga atasnya, dan mereka itu lari hendak menyembunyikan dirinya.

BIS ©

Hanya aku sendiri yang melihat penglihatan itu. Orang-orang yang bersamaku tidak melihatnya, tetapi mereka ketakutan sehingga lari dan bersembunyi.

MILT

Dan aku, Daniel, sendirian melihat penglihatan itu. Sebab orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihat penglihatan itu, tetapi ketakutan yang besar melanda mereka, sehingga mereka melarikan diri untuk bersembunyi.

Shellabear 2011

Hanya aku, Daniel, yang melihat penglihatan itu. Orang-orang yang ada bersamaku tidak melihat penglihatan itu, tetapi kegentaran yang besar melanda mereka sehingga mereka lari menyembunyikan diri.

AVB

Hanya aku, Daniel, yang melihat penglihatan itu. Orang yang ada bersamaku tidak melihat penglihatan itu, tetapi kegentaran yang besar melanda mereka sehingga mereka lari menyembunyikan diri.


TB ITL ©

Hanya
<0905>
aku
<0589>
, Daniel
<01840>
, melihat
<07200>
penglihatan
<04759>
itu, tetapi orang-orang
<0582>
yang
<0834>
bersama-sama dengan
<05973>
aku, tidak
<03808>
melihatnya
<07200>
; tetapi
<061>
mereka ditimpa
<05307>
oleh
<05921>
ketakutan
<02731>
yang besar
<01419>
, sehingga mereka lari
<01272>
bersembunyi
<02244>
; [
<01961>

<04759>
]
TL ITL ©

Maka aku
<0589>
ini, Daniel
<01840>
, seorangku
<0905>
jua melihat
<07200>
khayal
<04759>
itu, tetapi segala orang
<0582>
yang
<0834>
sertaku
<05973>
itu tiada
<03808>
melihat
<07200>
khayal
<04759>
itu; maka
<061>
suatu kegentaran
<02731>
besar
<01419>
datanglah
<05307>
juga atasnya
<05921>
, dan mereka itu lari
<01272>
hendak menyembunyikan
<02244>
dirinya.
AYT ITL
Hanya
<0905>
aku
<0589>
, Daniel
<01840>
, yang melihat
<07200>
penglihatan
<04759>
itu sementara orang-orang
<0582>
yang
<0834>
bersama
<05973>
denganku tidak
<03808>
melihat
<07200>
penglihatan
<04759>
itu. Akan tetapi
<061>
, mereka ditimpa
<05307>
ketakutan
<02731>
yang besar
<01419>
sehingga
<05921>
mereka melarikan
<01272>
diri untuk bersembunyi
<02244>
. [
<0853>

<01961>

<0853>
]
AVB ITL
Hanya
<0905>
aku
<0589>
, Daniel
<01840>
, yang melihat
<07200>
penglihatan
<04759>
itu. Orang
<0582>
yang
<0834>
ada
<01961>
bersamaku
<05973>
tidak
<03808>
melihat
<07200>
penglihatan
<04759>
itu, tetapi
<061>
kegentaran
<02731>
yang besar
<01419>
melanda
<05307>
mereka sehingga
<05921>
mereka lari
<01272>
menyembunyikan
<02244>
diri. [
<0853>

<0853>
]
HEBREW
abxhb
<02244>
wxrbyw
<01272>
Mhyle
<05921>
hlpn
<05307>
hldg
<01419>
hdrx
<02731>
lba
<061>
harmh
<04759>
ta
<0853>
war
<07200>
al
<03808>
yme
<05973>
wyh
<01961>
rsa
<0834>
Mysnahw
<0582>
harmh
<04759>
ta
<0853>
ydbl
<0905>
laynd
<01840>
yna
<0589>
ytyarw (10:7)
<07200>

TB+TSK (1974) ©

Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku, tidak melihatnya; tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi;


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=27&chapter=10&verse=7
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)