Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Daniel 10:13

TB ©

Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri dua puluh satu hari lamanya menentang aku; tetapi kemudian Mikhael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia.

AYT

Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri menentang aku selama 21 hari. Akan tetapi, Mikhael, salah seorang kepala pemimpin terkemuka, datang menolongku, dan aku, aku tertinggal di sana bersama dengan raja Persia.

TL ©

Tetapi penghulu kerajaan Farsi itu adalah berdiri merintangi aku dua puluh satu hari lamanya, maka sesungguhnya Mikhael, seorang dari pada segala penghulu yang terbesar itu, sudah datang membantu aku, tetapi aku tinggal di sana lama begitu serta dengan raja-raja Farsi.

BIS ©

Malaikat pelindung kerajaan Persia melawan aku selama dua puluh satu hari. Lalu Mikhael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin malaikat, datang menolong aku. Kutinggalkan dia di sana, di Persia.

MILT

Namun, raja kerajaan Persia sedang berdiri menentang aku dua puluh satu hari lamanya; tetapi lihatlah Mikhael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku tetap di sana bersama dengan raja-raja Persia.

Shellabear 2011

Setan penjaga kerajaan Persia tampil menentang aku selama dua puluh satu hari. Tetapi Mikhail, salah seorang malaikat penjaga yang terutama, datang menolong aku, karena aku tertahan di sana dengan raja-raja Persia.

AVB

Penguasa kerajaan Parsi muncul menentang aku selama dua puluh satu hari. Tetapi Mikhail, salah seorang malaikat penjaga yang terutama, datang menolong aku, kerana aku tertahan di sana dengan raja-raja Parsi.


TB ITL ©

Pemimpin
<08269>
kerajaan
<04438>
orang Persia
<06539>
berdiri
<05975>
dua puluh
<06242>
satu
<0259>
hari
<03117>
lamanya menentang
<05048>
aku; tetapi kemudian
<02009>
Mikhael
<04317>
, salah seorang
<0259>
dari pemimpin-pemimpin
<08269>
terkemuka
<07223>
, datang
<0935>
menolong
<05826>
aku, dan aku
<0589>
meninggalkan
<03498>
dia di sana
<08033>
berhadapan
<0681>
dengan raja-raja
<04428>
orang Persia
<06539>
.
TL ITL ©

Tetapi penghulu
<08269>
kerajaan
<04438>
Farsi
<06539>
itu adalah
<05048>
berdiri
<05975>
merintangi
<05048>
aku dua puluh
<06242>
satu
<0259>
hari
<03117>
lamanya, maka sesungguhnya
<02009>
Mikhael
<04317>
, seorang
<0259>
dari pada segala penghulu
<08269>
yang terbesar
<07223>
itu, sudah datang
<0935>
membantu
<05826>
aku, tetapi aku
<0589>
tinggal
<03498>
di sana
<08033>
lama begitu serta dengan
<0681>
raja-raja
<04428>
Farsi
<06539>
.
AYT ITL
Pemimpin
<08269>
kerajaan
<04438>
orang Persia
<06539>
berdiri
<05975>
menentang
<05048>
aku selama 21
<06242>

<0259>
hari
<03117>
. Akan tetapi
<02009>
, Mikhael
<04317>
, salah seorang
<0259>
kepala pemimpin
<08269>
terkemuka
<07223>
, datang
<0935>
menolongku
<05826>
, dan aku, aku
<0589>
tertinggal
<03498>
di sana
<08033>
bersama dengan
<0681>
raja
<04428>
Persia
<06539>
.
HEBREW
orp
<06539>
yklm
<04428>
lua
<0681>
Ms
<08033>
ytrtwn
<03498>
ynaw
<0589>
ynrzel
<05826>
ab
<0935>
Mynsarh
<07223>
Myrvh
<08269>
dxa
<0259>
lakym
<04317>
hnhw
<02009>
Mwy
<03117>
dxaw
<0259>
Myrve
<06242>
ydgnl
<05048>
dme
<05975>
orp
<06539>
twklm
<04438>
rvw (10:13)
<08269>

TB ©

Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri dua puluh satu hari lamanya menentang aku; tetapi kemudian Mikhael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia.

TB+TSK (1974) ©

Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri dua puluh satu hari lamanya menentang aku; tetapi kemudian Mikhael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia.

Catatan Full Life

Dan 10:13 

Nas : Dan 10:13

Ketika Daniel berdoa dan berpuasa, suatu pertempuran rohani yang dahsyat sedang terjadi.

  1. 1) Pemimpin orang Persia menghalangi Daniel menerima berita Allah dari malaikat itu. Karena pertentangan ini, Daniel harus menunggu dua puluh satu hari untuk menerima penyataan itu. Pemimpin Persia ini bukan raja manusia, tetapi roh jahat dari kerajaan Iblis. Ia baru dikalahkan ketika malaikat Mikhael, pemimpin Israel (ayat Dan 10:21), datang menolong malaikat itu. Sekalipun kekuatan-kekuatan setan hendak menghalangi penerimaan penglihatan tentang Israel ini, pemimpin malaikat Israel ini (Dan 12:1) terbukti lebih kuat (bd. Wahy 12:7-12).
  2. 2) Peristiwa ini memberikan pandangan sekilas tentang pertempuran-pertempuran yang tidak kelihatan di dunia rohani demi kita. Perhatikan bahwa Allah telah menanggapi doa Daniel, tetapi jawaban itu tertunda selama 21 hari oleh kekuatan-kekuatan setan. Karena kita tahu bahwa Iblis senantiasa berusaha untuk menghalangi doa-doa kita (2Kor 2:11), kita harus bertekun di dalam doa (bd. Luk 18:1-8) kendatipun seluruh kekuatan rohani yang jahat dipersiapkan menentang kita

    (lihat cat. --> Ef 6:11;

    lihat cat. --> Ef 6:12;

    [atau ref. Ef 6:11-12]

    lihat art. KUASA ATAS IBLIS DAN SETAN-SETAN).


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=27&chapter=10&verse=13
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)