Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Daniel 1:7

TB ©

Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka: Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrakh, Misael dinamainya Mesakh dan Azarya dinamainya Abednego.

AYT

Lalu, kepala pegawai istana memberikan nama baru kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrakh, Misael dinamainya Mesakh, dan Azarya dinamainya Abednego.

TL ©

Maka oleh penghulu penjawat istana itu ditukarlah namanya, akan Daniel dinamanianya Beltsazar dan akan Hananya itu Saderakh dan akan Misail itu Mesakh dan akan Azarya itu Abed-nego.

BIS ©

Kepala rumah tangga istana mengganti nama-nama mereka menjadi: Beltsazar, Sadrakh, Mesakh dan Abednego.

MILT

kepada mereka ini, kepala sida-sida istana memberi nama. Dan dia memberi nama kepada Daniel, Beltsazar, dan kepada Hananya, Sadrakh; dan kepada Misael, Mesakh; dan kepada Azarya, Abednego.

Shellabear 2011

Pemimpin pegawai istana memberi nama baru kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrakh, Misael dinamainya Mesakh, dan Azarya dinamainya Abednego.

AVB

Ketua pegawai istana itu memberikan nama baru kepada mereka. Daniel dinamakannya Beltsazar, Hananya dinamakannya Sadrakh, Misael dinamakannya Mesakh, dan Azarya dinamakannya Abednego.


TB ITL ©

Pemimpin
<08269>
pegawai istana
<05631>
itu memberi
<07760>
nama
<08034>
lain kepada mereka
<01992>
: Daniel
<01840>
dinamainya
<07760>
Beltsazar
<01095>
, Hananya
<02608>
dinamainya Sadrakh
<07714>
, Misael
<04332>
dinamainya Mesakh
<04335>
dan Azarya
<05838>
dinamainya Abednego
<05664>
.
TL ITL ©

Maka oleh penghulu
<08269>
penjawat istana
<05631>
itu ditukarlah
<07760>
namanya
<08034>
, akan Daniel
<01840>
dinamanianya
<07760>
Beltsazar
<01095>
dan akan Hananya
<02608>
itu Saderakh
<07714>
dan akan Misail
<04332>
itu Mesakh
<04335>
dan akan Azarya
<05838>
itu Abed-nego
<05664>
.
AYT ITL
Lalu, kepala
<08269>
pegawai istana
<05631>
memberi
<07760>
nama-nama
<08034>
baru kepada mereka
<01992>
. Daniel
<01840>
dinamainya
<07760>
Beltsazar
<01095>
, Hananya
<02608>
dinamainya Sadrakh
<07714>
, Misael
<04332>
dinamainya Mesakh
<04335>
, dan Azarya
<05838>
dinamainya Abednego
<05664>
. [
<00>
]
AVB ITL
Ketua
<08269>
pegawai istana
<05631>
itu memberikan
<07760>
nama
<08034>
baru kepada mereka
<01992>
. Daniel
<01840>
dinamakannya
<07760>
Beltsazar
<01095>
, Hananya
<02608>
dinamakannya Sadrakh
<07714>
, Misael
<04332>
dinamakannya Mesakh
<04335>
, dan Azarya
<05838>
dinamakannya Abednego
<05664>
. [
<00>
]
HEBREW
wgn
<05664>
dbe
<0>
hyrzelw
<05838>
Ksym
<04335>
lasymlw
<04332>
Krds
<07714>
hynnxlw
<02608>
ruasjlb
<01095>
layndl
<01840>
Mvyw
<07760>
twms
<08034>
Myoyroh
<05631>
rv
<08269>
Mhl
<01992>
Mvyw (1:7)
<07760>

TB ©

Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka: Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrakh, Misael dinamainya Mesakh dan Azarya dinamainya Abednego.

TB+TSK (1974) ©

Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka: Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrakh, Misael dinamainya Mesakh dan Azarya dinamainya Abednego.

Catatan Full Life

Dan 1:7 

Nas : Dan 1:7

Supaya diterima sebagai pegawai raja, Daniel dan kawan-kawannya memerlukan kewarganegaraan Babel; hal ini terlaksana dengan memberi mereka nama Babel. Bangsawan muda Daniel ("Allah adalah hakimku") dinamainya Beltsazar ("Bel, [dewa tertinggi Babel], melindungi hidupnya"); Hananya ("Tuhan menunjukkan kasih karunia") dinamainya Sadrakh ("Hamba Aku," yaitu dewa bulan); Misael ("Siapa yang setara dengan Allah?") dinamainya Mesakh ("Bayangan pangeran" atau "Siapa ini?"); dan Azarya ("Tuhan menolong") dinamainya Abednego ("Hamba Nego," yaitu dewa hikmat atau bintang fajar). Sebagai penduduk Babel mereka kini mempunyai tanggung jawab resmi. Sekalipun memperoleh nama-nama baru ini, para pemuda Yahudi ini menetapkan bahwa mereka akan tetap setia kepada Allah yang esa dan benar

(lihat cat. --> Dan 1:8 berikut).

[atau ref. Dan 1:8]


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=27&chapter=1&verse=7
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)