Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yehezkiel 46:18

TB ©

Dan janganlah raja itu mengambil sesuatu dari milik pusaka rakyat, sehingga mereka terdesak dari miliknya; hanya dari miliknya boleh ia mewariskan kepada anak-anaknya supaya jangan seorangpun dari umat-Ku didesak dari miliknya."

AYT

Pemimpin tidak akan mengambil apa pun dari milik pusaka rakyat dan menindas mereka keluar dari tanah milik mereka. Dia akan memberikan milik pusaka kepada anak-anaknya dari harta miliknya sendiri sehingga umat-Ku tidak akan dicerai-beraikan, siapa pun dari harta miliknya.”

TL ©

Dan lagi tak boleh diambil oleh penghulu akan barang sesuatu dari pada milik pusaka orang banyak itu, hendak dengan gagah merampas dari padanya miliknya yang tertentu; melainkan dari miliknya sendiri juga hendaklah diberikannya bahagian pusaka kepada anak-anaknya, supaya jangan umat-Ku itu tercerai-berai masing-masing dari pada miliknya pusaka.

BIS ©

Penguasa itu tidak boleh mengambil sedikit pun dari harta pusaka rakyatnya. Hanya tanahnya sendiri yang boleh diberikannya kepada putra-putranya sehingga tak seorang pun dari umat-Ku dapat dipisahkan dari hak miliknya."

MILT

Dan pemimpin itu tidak akan mengambil warisan rakyatnya dengan menindas mereka dari milik pusaka mereka. Dia membuat anak-anak lelakinya mewarisi milik pusakanya, sehingga umat-Ku masing-masing tidak akan diserakkan dari milik pusakanya."

Shellabear 2011

Raja tidak boleh mengambil sesuatu dari milik pusaka rakyat sehingga mereka terusir dari miliknya. Ia hanya boleh mewariskan pusaka kepada anak-anaknya dari miliknya sendiri, supaya umat-Ku tidak tercerai-berai dari miliknya masing-masing."

AVB

Raja tidak boleh mengambil sesuatu daripada harta pusaka rakyat sehingga mereka terusir daripada milik mereka. Dia hanya boleh mewariskan pusaka kepada anak-anaknya daripada milik sendiri, supaya umat-Ku tidak tercerai-berai daripada harta benda milik masing-masing.’


TB ITL ©

Dan janganlah
<03808>
raja
<05387>
itu mengambil
<03947>
sesuatu dari milik pusaka
<05159>
rakyat
<05971>
, sehingga mereka terdesak
<03238>
dari miliknya
<0272>
; hanya dari miliknya
<0272>
boleh ia mewariskan
<05157>
kepada anak-anaknya
<01121>
supaya
<0834>

<04616>
jangan
<03808>
seorangpun
<0376>
dari umat-Ku
<05971>
didesak
<06327>
dari miliknya
<0272>
."
TL ITL ©

Dan lagi tak
<03808>
boleh diambil
<03947>
oleh penghulu
<05387>
akan barang sesuatu dari pada milik pusaka
<05159>
orang
<05971>
banyak itu, hendak dengan gagah merampas
<03238>
dari padanya miliknya
<0272>
yang tertentu; melainkan dari miliknya
<0272>
sendiri juga hendaklah diberikannya bahagian pusaka
<05157>
kepada anak-anaknya
<01121>
, supaya
<04616>
jangan
<03808>
umat-Ku
<05971>
itu tercerai-berai
<06327>
masing-masing
<0376>
dari pada miliknya
<0272>
pusaka.
AYT ITL
Pemimpin
<05387>
tidak
<03808>
akan mengambil
<03947>
apa pun dari milik pusaka
<05159>
rakyat
<05971>
dan menindas
<03238>
mereka keluar dari tanah milik
<0272>
mereka. Dia akan memberikan milik pusaka
<05157>
kepada
<0853>
anak-anaknya
<01121>
dari harta miliknya
<0272>
sendiri sehingga
<04616>
umat-Ku
<05971>
tidak
<03808>
akan dicerai-beraikan
<06327>
, siapa pun
<0376>
dari harta miliknya
<0272>
.” [
<0834>
]
AVB ITL
Raja
<05387>
tidak
<03808>
boleh mengambil
<03947>
sesuatu daripada harta pusaka
<05159>
rakyat
<05971>
sehingga mereka terusir
<03238>
daripada milik
<0272>
mereka. Dia hanya boleh mewariskan pusaka
<05157>
kepada anak-anaknya
<01121>
daripada milik
<0272>
sendiri, supaya
<04616>
umat-Ku
<05971>
tidak
<03808>
tercerai-berai
<06327>
daripada harta benda milik
<0272>
masing-masing
<0376>
.’ [
<0853>

<0834>
]
HEBREW
wtzxam
<0272>
sya
<0376>
yme
<05971>
wupy
<06327>
al
<03808>
rsa
<0834>
Neml
<04616>
wynb
<01121>
ta
<0853>
lxny
<05157>
wtzxam
<0272>
Mtzxam
<0272>
Mtnwhl
<03238>
Meh
<05971>
tlxnm
<05159>
ayvnh
<05387>
xqy
<03947>
alw (46:18)
<03808>

TB ©

Dan janganlah raja itu mengambil sesuatu dari milik pusaka rakyat, sehingga mereka terdesak dari miliknya; hanya dari miliknya boleh ia mewariskan kepada anak-anaknya supaya jangan seorangpun dari umat-Ku didesak dari miliknya."

TB+TSK (1974) ©

Dan janganlah raja itu mengambil sesuatu dari milik pusaka rakyat, sehingga mereka terdesak dari miliknya; hanya dari miliknya boleh ia mewariskan kepada anak-anaknya supaya jangan seorangpun dari umat-Ku didesak dari miliknya."

Catatan Full Life

Yeh 46:1-24 

Nas : Yeh 46:1-24

Pasal ini membahas aneka persembahan dan ibadah pada hari Sabat, hari bulan baru (ayat Yeh 46:1-8), perayaan-perayaan yang ditetapkan (ayat Yeh 46:9-12) dan persembahan harian (ayat Yeh 46:13-15).


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=26&chapter=46&verse=18
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)