Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yehezkiel 44:11

TB ©

Di dalam tempat kudus-Ku merekalah yang mendapat tugas penjagaan di pintu-pintu gerbang Bait Suci dan tugas pelayanan di dalam Bait Suci; merekalah yang menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan bagi bangsa itu dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya.

AYT

Namun, mereka akan menjadi pelayan-pelayan di tempat kudus-Ku, bertugas mengawasi di pintu gerbang Bait Suci dan melayani di Bait Suci. Mereka akan menyembelih persembahan bakaran dan kurban bagi umat, dan mereka akan berdiri di hadapan mereka untuk melayani.

TL ©

tetapi kendatilah demikian mereka itu juga akan berkhidmat dalam tempat-Ku yang suci itu akan berkawal pada segala pintu rumah dan mengerjakan pekerjaan yang lain-lainpun dalam rumah itu, dan mereka itu akan menyembelihkan korban bakaran dan korban sembelihan akan orang banyak itu, dan mereka itu akan berdiri di hadapannya akan berkhidmat kepadanya.

BIS ©

Di dalam Rumah-Ku, mereka hanya boleh melayani Aku sebagai karyawan dan penjaga gerbang. Mereka boleh memotong binatang-binatang untuk kurban bakaran dan persembahan, dan mereka wajib untuk selalu melayani umat.

MILT

sekalipun mereka telah menjadi para pelayan di tempat kudus-Ku, para penilik di pintu-pintu gerbang bait, dan para pelayan bait itu, mereka menyembelih persembahan bakaran dan kurban bagi umat, bahkan berdiri di depan mereka untuk melayani mereka.

Shellabear 2011

Mereka boleh bertugas di tempat suci-Ku, menjadi pengawas di pintu-pintu gerbang Bait Suci, dan menyelenggarakan ibadah di dalam Bait Suci. Mereka boleh menyembelih kurban bakaran dan kurban sembelihan bagi bangsa itu, serta bertugas melayani bangsa itu.

AVB

Mereka boleh bertugas di tempat suci-Ku, menjadi pengawas di pintu-pintu gerbang Bait Suci, dan menyelenggarakan ibadat di dalam Bait Suci. Mereka boleh menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan bagi bangsa itu, serta bertugas melayani bangsa itu.


TB ITL ©

Di dalam tempat kudus-Ku
<04720>
merekalah yang mendapat tugas
<08334>
penjagaan
<06486>
di
<0413>
pintu-pintu gerbang
<08179>
Bait Suci
<01004>
dan tugas pelayanan
<08334>
di dalam Bait Suci
<01004>
; merekalah
<01992>
yang menyembelih
<07819>
korban bakaran
<05930>
dan korban sembelihan
<02077>
bagi bangsa
<05971>
itu dan bertugas
<05975>
bagi bangsa itu untuk melayaninya
<08334>
. [
<01961>

<01992>

<06440>
]
TL ITL ©

tetapi kendatilah
<01961>
demikian mereka itu juga akan berkhidmat
<08334>
dalam tempat-Ku yang suci
<04720>
itu akan berkawal
<06486>
pada
<0413>
segala pintu
<08179>
rumah
<01004>
dan mengerjakan
<08334>
pekerjaan yang lain-lainpun dalam rumah
<01004>
itu, dan mereka
<01992>
itu akan menyembelihkan
<07819>
korban bakaran
<05930>
dan korban sembelihan
<02077>
akan orang banyak
<05971>
itu, dan mereka
<01992>
itu akan berdiri
<05975>
di hadapannya
<06440>
akan berkhidmat
<08334>
kepadanya.
AYT ITL
Namun, mereka akan menjadi
<01961>
pelayan-pelayan
<08334>
di tempat kudus-Ku
<04720>
, bertugas mengawasi
<06486>
di
<0413>
pintu gerbang
<08179>
Bait Suci
<01004>
dan melayani
<08334>
di Bait Suci
<01004>
. Mereka
<01992>
akan menyembelih
<07819>
persembahan bakaran
<05930>
dan kurban
<02077>
bagi umat
<05971>
, dan mereka
<01992>
akan berdiri
<05975>
di hadapan
<06440>
mereka untuk melayani
<08334>
. [
<0853>

<0853>

<0853>
]
AVB ITL
Mereka boleh bertugas
<08334>
di tempat suci-Ku
<04720>
, menjadi pengawas
<06486>
di
<0413>
pintu-pintu gerbang
<08179>
Bait Suci
<01004>
, dan menyelenggarakan ibadat
<08334>
di dalam Bait Suci
<01004>
. Mereka
<01992>
boleh menyembelih
<07819>
korban bakaran
<05930>
dan korban sembelihan
<02077>
bagi bangsa
<05971>
itu
<01992>
, serta bertugas
<05975>
melayani
<08334>
bangsa itu. [
<01961>

<0853>

<0853>

<0853>

<06440>
]
HEBREW
Mtrsl
<08334>
Mhynpl
<06440>
wdmey
<05975>
hmhw
<01992>
Mel
<05971>
xbzh
<02077>
taw
<0853>
hleh
<05930>
ta
<0853>
wjxsy
<07819>
hmh
<01992>
tybh
<01004>
ta
<0853>
Mytrsmw
<08334>
tybh
<01004>
yres
<08179>
la
<0413>
twdqp
<06486>
Mytrsm
<08334>
ysdqmb
<04720>
wyhw (44:11)
<01961>

TB ©

Di dalam tempat kudus-Ku merekalah yang mendapat tugas penjagaan di pintu-pintu gerbang Bait Suci dan tugas pelayanan di dalam Bait Suci; merekalah yang menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan bagi bangsa itu dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya.

TB+TSK (1974) ©

Di dalam tempat kudus-Ku merekalah yang mendapat tugas penjagaan di pintu-pintu gerbang Bait Suci dan tugas pelayanan di dalam Bait Suci; merekalah yang menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan bagi bangsa itu dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya.

Catatan Full Life

Yeh 40:1--44:26 

Nas : Yeh 40:1-43:27

Penglihatan tentang Bait Suci dialami Yehezkiel pada tahun 573 SM, dua puluh lima tahun setelah pembuangan dirinya dimulai. Tujuannya ialah memberi semangat kepada bangsa itu bahwa kemuliaan Allah akan dipulihkan sama sekali pada masa yang akan datang, sehingga menghasilkan pengurapan dan berkat yang akan bertahan selama-lamanya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=26&chapter=44&verse=11
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)