Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yehezkiel 43:3

TB ©

Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika Ia datang untuk memusnahkan kota itu dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar, maka aku sembah sujud.

AYT

Dan, seperti penglihatan yang kulihat, seperti penglihatan yang kulihat ketika datang untuk menghancurkan kota, dan penglihatan-penglihatan seperti penglihatan yang aku lihat di tepi Sungai Kebar; dan aku bersujud dengan muka ke tanah.

TL ©

Maka khayal ini serupa juga dengan khayal yang kulihat dahulu, yaitu dengan khayal yang telah kulihat pada masa aku sampai kepada kebinasaan negeri itu; khayal itu serupa dengan khayal yang telah kulihat pada tepi sungai Khaibar. Maka sujudlah aku dengan mukaku sampai ke bumi.

BIS ©

Penglihatan itu sama seperti yang kulihat ketika Allah datang untuk menghancurkan Yerusalem, dan seperti yang kulihat di Sungai Kebar. Lalu aku merebahkan diri dan sujud.

MILT

Dan sebagaimana tampilan dari tampilan yang telah aku lihat adalah seperti tampilan yang telah aku lihat ketika aku datang untuk menghancurkan kota itu dan tampilan-tampilan seperti tampilan yang telah aku lihat di tepi sungai Kebar, maka aku tersungkur pada wajahku.

Shellabear 2011

Penglihatan itu sama seperti penglihatan yang kudapat ketika Ia datang untuk memusnahkan kota itu, juga sama seperti penglihatan yang kudapat di tepi Sungai Kebar. Lalu aku pun bersujud.

AVB

Penglihatan itu sama seperti penglihatan yang kudapat ketika Dia datang untuk memusnahkan kota itu, juga sama seperti penglihatan yang kudapat di tepi Sungai Kebar. Lalu aku pun bersujud.


TB ITL ©

Yang kelihatan
<04758>
kepadaku itu adalah seperti yang
<0834>
kelihatan
<07200>
kepadaku ketika
<0834>
Ia datang
<0935>
untuk memusnahkan
<07843>
kota
<05892>
itu dan seperti yang
<0834>
kelihatan
<07200>
kepadaku
<0413>
di tepi sungai
<05104>
Kebar
<03529>
, maka aku sembah sujud
<05307>
. [
<04758>

<04758>

<07200>

<04758>

<04758>

<0413>

<06440>
]
TL ITL ©

Maka khayal
<04758>
ini serupa juga dengan khayal
<04758>
yang
<0834>
kulihat
<07200>
dahulu, yaitu dengan khayal
<04758>
yang telah
<0834>
kulihat
<07200>
pada masa aku sampai
<0935>
kepada kebinasaan
<07843>
negeri
<05892>
itu; khayal
<04758>
itu serupa dengan khayal
<04758>
yang telah
<0834>
kulihat
<07200>
pada
<0413>
tepi sungai
<05104>
Khaibar
<03529>
. Maka sujudlah aku dengan mukaku
<06440>
sampai ke
<0413>
bumi.
AYT ITL
Dan, seperti
<04758>
penglihatan
<04758>
yang
<0834>
kulihat
<07200>
, seperti penglihatan
<04758>
yang
<0834>
kulihat
<07200>
ketika datang
<0935>
untuk menghancurkan
<07843>
kota
<05892>
, dan penglihatan-penglihatan seperti
<04758>
penglihatan
<04758>
yang
<0834>
aku lihat
<07200>
di
<0413>
tepi Sungai
<05104>
Kebar
<03529>
; dan aku bersujud
<05307>
dengan muka ke
<0413>
tanah
<06440>
. [
<0853>
]
AVB ITL
Penglihatan
<04758>
itu sama seperti penglihatan
<04758>

<04758>
yang kudapat
<07200>
ketika Dia datang
<0935>
untuk memusnahkan
<07843>
kota
<05892>
itu, juga sama seperti penglihatan
<04758>

<04758>
yang
<0834>
kudapat
<07200>
di tepi
<0413>
Sungai
<05104>
Kebar
<03529>
. Lalu aku pun bersujud
<05307>

<0413>

<06440>
. [
<0834>

<0834>

<07200>

<0853>
]
HEBREW
ynp
<06440>
la
<0413>
lpaw
<05307>
rbk
<03529>
rhn
<05104>
la
<0413>
ytyar
<07200>
rsa
<0834>
harmk
<04758>
twarmw
<04758>
ryeh
<05892>
ta
<0853>
txsl
<07843>
yabb
<0935>
ytyar
<07200>
rsa
<0834>
harmk
<04758>
ytyar
<07200>
rsa
<0834>
harmh
<04758>
harmkw (43:3)
<04758>

TB ©

Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika Ia datang untuk memusnahkan kota itu dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar, maka aku sembah sujud.

TB+TSK (1974) ©

Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika Ia datang untuk memusnahkan kota itu dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar, maka aku sembah sujud.

Catatan Full Life

Yeh 40:1--44:26 

Nas : Yeh 40:1-43:27

Penglihatan tentang Bait Suci dialami Yehezkiel pada tahun 573 SM, dua puluh lima tahun setelah pembuangan dirinya dimulai. Tujuannya ialah memberi semangat kepada bangsa itu bahwa kemuliaan Allah akan dipulihkan sama sekali pada masa yang akan datang, sehingga menghasilkan pengurapan dan berkat yang akan bertahan selama-lamanya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=26&chapter=43&verse=3
Copyright © 2005-2023 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)