Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yehezkiel 40:7

TB ©

Kemudian ia mengukur kamar jaga: panjangnya satu tongkat dan lebarnya satu tongkat, dan jarak antara dua kamar jaga adalah lima hasta. Dan ambang pintu gerbang sebelah dalam yang dekat balai gerbang itu adalah satu tongkat.

AYT

Kamar jaga panjangnya satu tongkat dan lebarnya satu tongkat; dan jarak antar kamar adalah lima hasta; dan panjang ambang pintu gerbang yang di dekat serambi pintu gerbang yang menghadap ke dalam itu adalah satu tongkat.

TL ©

Maka segala bilik pengawal itu panjanganya setumbak, lebarnyapun setumbak, maka di antara segala bilik pengawal itu adalah jaraknya lima hasta, dan ambang pintu arah ke rambat pintu itu sebelah dalam adalah setumbak.

BIS ©

Di belakang gerbang itu ada sebuah lorong dan pada masing-masing sisinya terdapat tiga kamar jaga. Semua kamar itu sama besarnya; bentuknya segi empat, dan panjang setiap sisinya adalah tiga meter. Tembok-tembok pemisah setiap kamar sama tebalnya, yaitu dua setengah meter. Lorong itu memanjang tiga meter lagi dan menuju ke ruang besar yang menghadap ke Rumah TUHAN. Laki-laki itu mengukur ruang besar itu dan ternyata lebarnya empat meter; letaknya di ujung pintu gerbang, sebelah dalam, yaitu yang paling dekat dengan Rumah TUHAN. Tembok-tembok di bagian yang menghadap Rumah TUHAN, tebalnya satu meter.

MILT

Dan sebuah kamar, satu tongkat panjangnya dan satu tongkat lebarnya, dan antara kamar-kamar itu ada lima hasta. Dan ambang pintu gerbang di samping serambi, yang ada di sebelah dalam gerbang, satu tongkat.

Shellabear 2011

Di area itu ada kamar-kamar jaga, masing-masing satu tongkat panjangnya dan satu tongkat lebarnya, sedang jarak antara tiap kamar jaga adalah lima hasta. Kemudian ada serambi pintu gerbang yang menghadap ke Bait Suci; lebar ambang pintu gerbang itu satu tongkat.

AVB

Di kawasan itu ada bilik-bilik jaga, masing-masing sepanjang sebatang tongkat dan selebar sebatang tongkat, sedangkan jarak di antara setiap bilik jaga ialah lima hasta. Kemudian ada serambi pintu gerbang yang menghadap ke Bait Suci; lebar ambang pintu gerbang itu sebatang tongkat.


TB ITL ©

Kemudian ia mengukur kamar jaga
<08372>
: panjangnya
<0753>
satu
<0259>
tongkat
<07070>
dan lebarnya
<07341>
satu
<0259>
tongkat
<07070>
, dan jarak antara
<0996>
dua kamar jaga
<08372>
adalah lima
<02568>
hasta
<0520>
. Dan ambang
<05592>
pintu gerbang
<08179>
sebelah dalam
<01004>
yang dekat
<0681>
balai
<0197>
gerbang
<08179>
itu adalah satu
<0259>
tongkat
<07070>
.
TL ITL ©

Maka segala bilik
<08372>
pengawal itu panjanganya
<0753>
setumbak
<07070>
, lebarnyapun
<07341>
setumbak
<07070>
, maka di antara
<0996>
segala bilik pengawal
<08372>
itu adalah jaraknya lima
<02568>
hasta
<0520>
, dan ambang
<05592>
pintu
<08179>
arah ke
<0681>
rambat
<0197>
pintu
<08179>
itu sebelah dalam
<01004>
adalah setumbak
<07070>
.
AYT ITL
Kamar jaga
<08372>
panjangnya
<0753>
satu
<0259>
tongkat
<07070>
dan lebarnya
<07341>
satu
<0259>
tongkat
<07070>
; dan jarak antar
<0996>
kamar
<08372>
adalah lima
<02568>
hasta
<0520>
; dan panjang ambang
<05592>
pintu gerbang
<08179>
yang di dekat
<0681>
serambi
<0197>
pintu gerbang
<08179>
yang menghadap ke dalam
<01004>
itu adalah satu
<0259>
tongkat
<07070>
.
HEBREW
dxa
<0259>
hnq
<07070>
tybhm
<01004>
resh
<08179>
Mlwa
<0197>
luam
<0681>
resh
<08179>
Pow
<05592>
twma
<0520>
smx
<02568>
Myath
<08372>
Nybw
<0996>
bxr
<07341>
dxa
<0259>
hnqw
<07070>
Kra
<0753>
dxa
<0259>
hnq
<07070>
athw (40:7)
<08372>

TB ©

Kemudian ia mengukur kamar jaga: panjangnya satu tongkat dan lebarnya satu tongkat, dan jarak antara dua kamar jaga adalah lima hasta. Dan ambang pintu gerbang sebelah dalam yang dekat balai gerbang itu adalah satu tongkat.

TB+TSK (1974) ©

Kemudian ia mengukur kamar jaga: panjangnya satu tongkat dan lebarnya satu tongkat, dan jarak antara dua kamar jaga adalah lima hasta. Dan ambang pintu gerbang sebelah dalam yang dekat balai gerbang itu adalah satu tongkat.

Catatan Full Life

Yeh 40:1--44:26 

Nas : Yeh 40:1-43:27

Penglihatan tentang Bait Suci dialami Yehezkiel pada tahun 573 SM, dua puluh lima tahun setelah pembuangan dirinya dimulai. Tujuannya ialah memberi semangat kepada bangsa itu bahwa kemuliaan Allah akan dipulihkan sama sekali pada masa yang akan datang, sehingga menghasilkan pengurapan dan berkat yang akan bertahan selama-lamanya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=26&chapter=40&verse=7
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)