Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yehezkiel 40:47

TB ©

Lalu ia mengukur pelataran dalam: itu suatu empat persegi, yang panjangnya seratus hasta dan lebarnya seratus hasta; mezbah ada di hadapan Bait Suci.

AYT

Dia mengukur pelataran, seratus hasta panjangnya, dan seratus hasta lebarnya, sebuah persegi; dan sebuah mazbah ada di depan Bait Suci.

TL ©

Maka diukurnya akan serambi yang di depan pintu panjangnya seratus hasta dan lebarnyapun seratus hasta, betul empat persegi, dan mezbah itu adalah betul di hadapan rumah.

BIS ©

Laki-laki itu mengukur pelataran dalam. Bentuknya persegi empat: panjang dan lebarnya masing-masing 50 meter. Rumah TUHAN itu ada di sebelah barat, dan di depannya ada sebuah mezbah.

MILT

Kemudian dia mengukur pelataran itu seratus hasta panjangnya dan seratus hasta lebarnya, sebuah persegi. Panjangnya seratus hasta dan lebarnya seratus hasta dan mezbahnya ada di depan bait itu.

Shellabear 2011

Kemudian ia mengukur pelataran dalam. Bentuknya empat persegi dengan panjang seratus hasta dan lebar seratus hasta. Di depan Bait Suci terletak mazbah, yaitu tempat pembakaran kurban.

AVB

Kemudian dia mengukur pelataran dalam. Bentuknya empat persegi dengan panjang seratus hasta dan lebar seratus hasta. Di depan Bait Suci terletak mazbah.


TB ITL ©

Lalu ia mengukur
<04058>
pelataran
<02691>
dalam: itu suatu empat persegi
<07251>
, yang panjangnya
<0753>
seratus
<03967>
hasta
<0520>
dan lebarnya
<07341>
seratus
<03967>
hasta
<0520>
; mezbah
<04196>
ada di hadapan
<06440>
Bait Suci
<01004>
.
TL ITL ©

Maka diukurnya
<04058>
akan serambi
<02691>
yang di depan pintu panjangnya
<0753>
seratus
<03967>
hasta
<0520>
dan lebarnyapun
<07341>
seratus
<03967>
hasta
<0520>
, betul empat persegi
<07251>
, dan mezbah
<04196>
itu adalah betul di hadapan
<06440>
rumah
<01004>
.
AYT ITL
Dia mengukur
<04058>
pelataran
<02691>
, seratus
<03967>
hasta
<0520>
panjangnya
<0753>
, dan seratus
<03967>
hasta
<0520>
lebarnya
<07341>
, sebuah persegi
<07251>
; dan sebuah mazbah
<04196>
ada di depan
<06440>
Bait Suci
<01004>
. [
<0853>
]
AVB ITL
Kemudian dia mengukur
<04058>
pelataran
<02691>
dalam. Bentuknya empat persegi
<07251>
dengan panjang
<0753>
seratus
<03967>
hasta
<0520>
dan lebar
<07341>
seratus
<03967>
hasta
<0520>
. Di depan
<06440>
Bait
<01004>
Suci terletak mazbah
<04196>
. [
<0853>
]
HEBREW
tybh
<01004>
ynpl
<06440>
xbzmhw
<04196>
tebrm
<07251>
hma
<0520>
ham
<03967>
bxrw
<07341>
hma
<0520>
ham
<03967>
Kra
<0753>
ruxh
<02691>
ta
<0853>
dmyw (40:47)
<04058>

TB ©

Lalu ia mengukur pelataran dalam: itu suatu empat persegi, yang panjangnya seratus hasta dan lebarnya seratus hasta; mezbah ada di hadapan Bait Suci.

TB+TSK (1974) ©

Lalu ia mengukur pelataran dalam: itu suatu empat persegi, yang panjangnya seratus hasta dan lebarnya seratus hasta; mezbah ada di hadapan Bait Suci.

Catatan Full Life

Yeh 40:1--44:26 

Nas : Yeh 40:1-43:27

Penglihatan tentang Bait Suci dialami Yehezkiel pada tahun 573 SM, dua puluh lima tahun setelah pembuangan dirinya dimulai. Tujuannya ialah memberi semangat kepada bangsa itu bahwa kemuliaan Allah akan dipulihkan sama sekali pada masa yang akan datang, sehingga menghasilkan pengurapan dan berkat yang akan bertahan selama-lamanya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=26&chapter=40&verse=47
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)