Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yehezkiel 40:42

TB ©

Ada juga empat meja lagi untuk korban bakaran, yang diperbuat dari batu pahat. Panjangnya satu setengah hasta, lebarnya satu setengah hasta dan tingginya satu hasta. Di sana diletakkan perkakas-perkakas untuk menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan.

AYT

Ada empat meja yang terbuat dari batu yang dipotong untuk persembahan bakaran, satu setengah hasta panjangnya, satu setengah hasta lebarnya, dan satu hasta tingginya, yang di atasnya mereka meletakkan perkakas yang dengan perkakas itu mereka menyembelih persembahan bakaran dan kurban.

TL ©

Maka keempat meja akan korban bakaran itu dari pada batu pahat, panjangnya sehasta lebih setengah, dan lebarnyapun sehasta lebih setengah, dan tingginya sehasta; di atasnya diletak oranglah akan segala perkakas yang terpakai dalam menyembelihkan korban bakaran dan korban sembelihan.

BIS ©

Keempat buah meja di kamar tambahan yang dipakai untuk mempersiapkan kurban bakaran dipahat dari batu. Meja itu tingginya setengah meter, sedang bagian atasnya persegi empat, panjang dan lebarnya masing-masing tiga perempat meter. Di atas meja-meja itu disimpan perkakas untuk memotong binatang kurban.

MILT

Dan empat meja untuk persembahan bakaran dari batu pahat, satu setengah hasta panjangnya, satu setengah hasta lebarnya dan satu hasta tingginya. Mereka juga menaruh di atasnya alat-alat untuk menyembelih kurban bakaran dan kurban sembelihan.

Shellabear 2011

Selain itu, ada empat meja lagi dari batu pahat untuk kurban bakaran. Panjangnya satu setengah hasta, lebarnya satu setengah hasta, dan tingginya satu hasta. Di atasnya diletakkan berbagai perlengkapan untuk menyembelih kurban bakaran dan kurban sembelihan.

AVB

Selain itu, ada empat buah meja lagi daripada batu pahat untuk korban bakaran. Panjangnya satu setengah hasta, lebarnya satu setengah hasta, dan tingginya satu hasta. Di atasnya diletakkan pelbagai alat kelengkapan untuk menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan.


TB ITL ©

Ada juga empat
<0702>
meja
<07979>
lagi untuk korban bakaran
<05930>
, yang diperbuat dari batu
<068>
pahat
<01496>
. Panjangnya
<0753>
satu
<0259>
setengah
<02677>
hasta
<0520>
, lebarnya
<07341>
satu
<0259>
setengah
<02677>
hasta
<0520>
dan tingginya
<01363>
satu
<0259>
hasta
<0520>
. Di sana diletakkan
<03240>
perkakas-perkakas
<03627>
untuk menyembelih
<07819>
korban bakaran
<05930>
dan korban sembelihan
<02077>
. [
<0834>

<0413>
]
TL ITL ©

Maka keempat
<0702>
meja
<07979>
akan korban bakaran
<05930>
itu dari pada batu
<068>
pahat
<01496>
, panjangnya
<0753>
sehasta
<0259>

<0520>
lebih setengah
<02677>
, dan lebarnyapun
<07341>
sehasta
<0259>

<0520>
lebih setengah
<02677>
, dan tingginya
<01363>
sehasta
<0259>

<0520>
; di atasnya
<0413>
diletak
<03240>
oranglah akan segala perkakas
<03627>
yang
<0834>
terpakai dalam menyembelihkan
<07819>
korban bakaran
<05930>
dan korban sembelihan
<02077>
.
AYT ITL
Ada empat
<0702>
meja
<07979>
yang terbuat dari batu
<068>
yang dipotong
<01496>
untuk persembahan bakaran
<05930>
, satu
<0259>
setengah
<02677>
hasta
<0520>
panjangnya
<0753>
, satu
<0259>
setengah
<02677>
hasta
<0520>
lebarnya
<07341>
, dan satu
<0259>
hasta
<0520>
tingginya
<01363>
, yang di atasnya
<0413>
mereka meletakkan
<03240>
perkakas
<03627>
yang
<0834>
dengan perkakas itu mereka menyembelih
<07819>
persembahan bakaran
<05930>
dan kurban
<02077>
. [
<0853>

<0853>

<00>
]
AVB ITL
Selain itu, ada empat
<0702>
buah meja
<07979>
lagi daripada batu
<068>
pahat
<01496>
untuk korban bakaran
<05930>
. Panjangnya
<0753>
satu
<0259>
setengah
<02677>
hasta
<0520>
, lebarnya
<07341>
satu
<0259>
setengah
<02677>
hasta
<0520>
, dan tingginya
<01363>
satu
<0259>
hasta
<0520>
. Di atasnya
<0413>
diletakkan
<03240>
pelbagai alat kelengkapan
<03627>
untuk menyembelih
<07819>
korban bakaran
<05930>
dan korban sembelihan
<02077>
. [
<0853>

<0834>

<0853>

<00>
]

TB ©

Ada juga empat meja lagi untuk korban bakaran, yang diperbuat dari batu pahat. Panjangnya satu setengah hasta, lebarnya satu setengah hasta dan tingginya satu hasta. Di sana diletakkan perkakas-perkakas untuk menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan.

TB+TSK (1974) ©

Ada juga empat meja lagi untuk korban bakaran, yang diperbuat dari batu pahat. Panjangnya satu setengah hasta, lebarnya satu setengah hasta dan tingginya satu hasta. Di sana diletakkan perkakas-perkakas untuk menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan.

Catatan Full Life

Yeh 40:1--44:26 

Nas : Yeh 40:1-43:27

Penglihatan tentang Bait Suci dialami Yehezkiel pada tahun 573 SM, dua puluh lima tahun setelah pembuangan dirinya dimulai. Tujuannya ialah memberi semangat kepada bangsa itu bahwa kemuliaan Allah akan dipulihkan sama sekali pada masa yang akan datang, sehingga menghasilkan pengurapan dan berkat yang akan bertahan selama-lamanya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=26&chapter=40&verse=42
Copyright © 2005-2024 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)