Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yehezkiel 36:27

TB ©

Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya.

AYT

Aku akan menaruh Roh-Ku ke dalammu, dan membuatmu berjalan dalam ketetapan-ketetapan-Ku, dan kamu akan taat untuk melakukan peraturan-peraturan-Ku.

TL ©

Dan Aku akan mengaruniakan Roh-Ku di dalam batinmu serta Kuadakan bahwa kamu menurut segala syariat-Ku, dan memeliharakan dan melakukan segala hukum-Ku.

BIS ©

Roh-Ku akan Kucurahkan ke dalam hatimu dan kamu akan Kujaga supaya hidup menurut hukum-hukum-Ku serta mentaati segala perintah-Ku.

MILT

Aku akan menaruh Roh-Ku di dalam kamu, dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapan-Ku, dan kamu akan memelihara peraturan-peraturan-Ku, dan melakukannya.

Shellabear 2011

Aku akan menaruh Ruh-Ku dalam batinmu serta membuat kamu hidup menurut ketetapan-ketetapan-Ku, memegang teguh peraturan-peraturan-Ku, dan melakukan semua itu.

AVB

Aku akan menaruh Roh-Ku dalam batinmu serta membuat kamu hidup menurut ketetapan-ketetapan-Ku, berpegang teguh pada peraturan-peraturan-Ku, dan mematuhi kesemuanya.


TB ITL ©

Roh-Ku
<07307>
akan Kuberikan
<05414>
diam di dalam batinmu
<07130>
dan Aku akan membuat
<06213>
kamu hidup
<01980>
menurut segala ketetapan-Ku
<02706>
dan tetap berpegang
<08104>
pada peraturan-peraturan-Ku
<04941>
dan melakukannya
<06213>
. [
<0834>
]
TL ITL ©

Dan Aku akan mengaruniakan
<05414>
Roh-Ku
<07307>
di dalam batinmu
<07130>
serta Kuadakan
<06213>
bahwa
<0834>
kamu menurut
<01980>
segala syariat-Ku
<02706>
, dan memeliharakan
<08104>
dan melakukan
<06213>
segala hukum-Ku
<04941>
.
AYT ITL
Aku akan menaruh
<05414>
Roh-Ku
<07307>
ke dalammu
<07130>
, dan membuatmu
<06213>
berjalan
<01980>
dalam ketetapan-ketetapan-Ku
<02706>
, dan kamu akan taat
<08104>
untuk melakukan
<06213>
peraturan-peraturan-Ku
<04941>
. [
<0853>

<0853>

<0834>
]
HEBREW
Mtyvew
<06213>
wrmst
<08104>
yjpsmw
<04941>
wklt
<01980>
yqxb
<02706>
rsa
<0834>
ta
<0853>
ytyvew
<06213>
Mkbrqb
<07130>
Nta
<05414>
yxwr
<07307>
taw (36:27)
<0853>

TB ©

Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya.

TB+TSK (1974) ©

Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya.

Catatan Full Life

Yeh 36:26-27 

Nas : Yeh 36:26-27

Allah berjanji untuk memulihkan Israel bukan sekadar secara jasmaniah, tetapi juga rohaniah; pemulihan ini akan mencakup pemberian hati yang baru kepada mereka yang selembut daging supaya mereka akan menaati Firman Allah. Juga, Allah akan menaruh Roh Kudus-Nya di dalam diri mereka (bd. Yeh 11:19-20; Mazm 51:9-13;

lihat cat. --> Rom 11:26;

[atau ref. Rom 11:26]

lihat art. ISRAEL DALAM RENCANA KESELAMATAN ALLAH).

Pekerjaan Allah ini mencakup perjanjian baru yang disahkan oleh Kristus (lih. Yer 31:31-34).

Yeh 36:27 

Nas : Yeh 36:27

Jika Roh Kudus tidak lagi berdiam dalam kita, tidak mungkin seorang menjalankan hidup benar dan mengikuti jalan-jalan Allah. Sangat penting bagi kita untuk tetap terbuka kepada suara dan bimbingan Roh Kudus

(lihat art. BAPTISAN DALAM ROH KUDUS, dan

lihat art. AJARAN TENTANG ROH KUDUS).


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=26&chapter=36&verse=27
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)