Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yehezkiel 28:25

TB ©

Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada saat Aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak dan Aku menunjukkan kekudusan-Ku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah Kuberikan kepada hamba-Ku Yakub.

AYT

Beginilah firman Tuhan ALLAH, “Ketika Aku mengumpulkan keturunan Israel dari bangsa-bangsa tempat mereka diserakkan, dan akan menyatakan kekudusan-Ku di dalam mereka di hadapan bangsa-bangsa, mereka akan tinggal di negeri mereka yang Aku berikan kepada hamba-Ku, Yakub.

TL ©

Maka demikianlah firman Tuhan Hua: Apabila Aku menghimpunkan bangsa Israel dari antara segala bangsa kepadanya juga sudah Kuhamburkan dia, pada masa itu juga Aku akan dikuduskan baginya dan mereka itu akan duduk di dalam negeri yang telah Kukaruniakan kepada Yakub, hamba-Ku.

BIS ©

TUHAN Yang Mahatinggi berkata, "Aku akan mengumpulkan orang-orang Israel dari negeri-negeri jauh di tempat mereka telah Kuceraiberaikan, dan semua bangsa akan tahu bahwa Aku suci. Bangsa Israel akan tinggal lagi di tanah mereka sendiri, tanah yang telah Kuberikan kepada hamba-Ku Yakub.

MILT

Beginilah Tuhan Tuhan 0136 ALLAH YAHWEH 03068 berfirman, "Pada saat Aku mengumpulkan keluarga Israel dari bangsa-bangsa yang di tengah-tengahnya mereka telah diserakkan, dan akan dikuduskan di antara mereka di hadapan bangsa-bangsa itu, maka mereka akan tinggal di tanah mereka yang telah Aku berikan kepada hamba-Ku Yakub.

Shellabear 2011

Beginilah firman ALLAH Taala, Setelah Aku mengumpulkan kaum keturunan Israil dari antara bangsa-bangsa tempat mereka dicerai-beraikan dan menyatakan kesucian-Ku kepada mereka di depan mata bangsa-bangsa, barulah mereka akan tinggal di tanah mereka yang telah Kukaruniakan kepada hamba-Ku Yakub.

AVB

Beginilah firman Tuhan ALLAH, “Setelah Aku mengumpulkan keturunan kaum Israel daripada kalangan bangsa tempat mereka dicerai-beraikan dan menyatakan kesucian-Ku kepada mereka di hadapan mata bangsa-bangsa, barulah mereka akan tinggal di tanah mereka yang telah Kukurniakan kepada hamba-Ku Yakub.


TB ITL ©

Beginilah
<03541>
firman
<0559>
Tuhan
<0136>
ALLAH
<03068>
: Pada saat Aku mengumpulkan
<06908>
kaum
<01004>
Israel
<03478>
dari
<04480>
tengah suku-suku bangsa
<05971>
, di mana
<0834>
mereka berserak
<06327>
dan Aku menunjukkan kekudusan-Ku
<06942>
kepada mereka di hadapan
<05869>
bangsa-bangsa
<01471>
, maka mereka akan diam
<03427>
di
<05921>
tanah
<0127>
mereka yang
<0834>
telah Kuberikan
<05414>
kepada hamba-Ku
<05650>
Yakub
<03290>
.
TL ITL ©

Maka demikianlah
<03541>
firman
<0559>
Tuhan
<0136>
Hua
<03068>
: Apabila Aku menghimpunkan
<06908>
bangsa
<01004>
Israel
<03478>
dari antara
<04480>
segala bangsa
<05971>
kepadanya juga sudah Kuhamburkan
<06327>
dia, pada masa itu juga Aku akan dikuduskan
<06942>
baginya dan mereka itu akan duduk
<03427>
di
<05921>
dalam negeri
<0127>
yang
<0834>
telah Kukaruniakan
<05414>
kepada Yakub
<03290>
, hamba-Ku
<05650>
.
HEBREW
bqeyl
<03290>
ydbel
<05650>
yttn
<05414>
rsa
<0834>
Mtmda
<0127>
le
<05921>
wbsyw
<03427>
Mywgh
<01471>
ynyel
<05869>
Mb
<0>
ytsdqnw
<06942>
Mb
<0>
wupn
<06327>
rsa
<0834>
Mymeh
<05971>
Nm
<04480>
larvy
<03478>
tyb
<01004>
ta
<0853>
yubqb
<06908>
hwhy
<03068>
ynda
<0136>
rma
<0559>
hk (28:25)
<03541>

TB ©

Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada saat Aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak dan Aku menunjukkan kekudusan-Ku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah Kuberikan kepada hamba-Ku Yakub.

TB+TSK (1974) ©

Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada saat Aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak dan Aku menunjukkan kekudusan-Ku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah Kuberikan kepada hamba-Ku Yakub.

Catatan Full Life

Yeh 25:1--33:31 

Nas : Yeh 25:1-32:32

Pasal-pasal ini berisi nubuat-nubuat tentang tujuh bangsa yang bermusuhan dengan Allah, perintah-perintah dan umat-Nya. Yehezkiel menyatakan di dalam delapan pasal ini bahwa semua bangsa pada akhirnya harus bertanggung jawab kepada Allah dan bahwa kekuatan-kekuatan dunia tidak pernah akan merusak rencana keselamatan-Nya. Sekalipun kekuatan-kekuatan fasik dunia ini kadang-kadang kelihatanya menang, saatnya akan tiba manakala Allah akan menghukum semua kejahatan, memusnahkan bangsa-bangsa yang jahat dan umat-Nya yang setia akan menerima keselamatan sempurna.

Yeh 28:25 

Nas : Yeh 28:25

Yehezkiel sering kali menekankan janji pemulihan Israel (Yeh 11:17; 20:34,41-42; 34:13; 36:24; 37:21; 38:8; 39:27). Pemulihan ini tidak akan terlaksana secara sempurna sebelum Allah memberlakukan hukuman atas semua bangsa pada akhir zaman. Dengan mengumpulkan Israel kembali untuk melayani diri-Nya dalam kebenaran, Allah akan menunjukkan bahwa Dia benar-benar Allah kudus yang akan menyelesaikan semua maksud-Nya di dunia ini (Kej 12:7; 26:3; 35:12).


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=26&chapter=28&verse=25
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)