Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yehezkiel 22:30

TB ©

Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapan-Ku, supaya jangan Kumusnahkan, tetapi Aku tidak menemuinya.

AYT

“Aku mencari seseorang di antara mereka, yang akan membangun tembok dan berdiri di celah di hadapan-Ku demi negeri itu, sehingga Aku tidak perlu menghancurkannya, tetapi Aku tidak menemukan seorang pun.

TL ©

Maka di antaranya Kucahari akan seorang yang membangunkan pagar tembok, dan yang berdiri di celah pagar di hadapan hadirat-Ku akan baiknya negeri itu, supaya jangan Aku membinasakan dia, tetapi akan seorangpun tiada Kudapati.

BIS ©

Di antara orang Israel itu, Aku mencari orang yang dapat mendirikan tembok, atau berdiri di tempat-tempat yang tembok-temboknya runtuh untuk mempertahankan negeri itu apabila Aku hendak menghancurkannya dalam luapan kemarahan-Ku; namun tak seorang pun yang Kutemukan.

MILT

Aku mencari di tengah-tengah mereka seseorang untuk mendirikan sebuah tembok, dan berdiri di dalam celah di hadapan-Ku demi negeri itu, sehingga Aku tidak akan menghancurkannya; tetapi Aku tidak menemukannya.

Shellabear 2011

Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapan-Ku, supaya jangan Kumusnahkan, tetapi Aku tidak menemuinya.

AVB

Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapan-Ku, supaya jangan Kumusnahkan, tetapi Aku tidak menemukannya.


TB ITL ©

Aku mencari
<01245>
di tengah-tengah mereka
<01992>
seorang
<0376>
yang hendak mendirikan
<01443>
tembok
<01447>
atau yang mempertahankan
<05975>
negeri
<0776>
itu di hadapan-Ku
<06440>
, supaya jangan
<01115>
Kumusnahkan
<07843>
, tetapi Aku tidak
<03808>
menemuinya
<04672>
. [
<06556>

<01157>
]
TL ITL ©

Maka di antaranya Kucahari
<01245>
akan seorang
<0376>
yang membangunkan
<01443>
pagar
<01447>
tembok, dan yang berdiri
<05975>
di celah
<06556>
pagar di hadapan hadirat-Ku
<06440>
akan baiknya
<01157>
negeri
<0776>
itu, supaya jangan
<01115>
Aku membinasakan
<07843>
dia, tetapi akan seorangpun tiada
<03808>
Kudapati
<04672>
.
HEBREW
ytaum
<04672>
alw
<03808>
htxs
<07843>
ytlbl
<01115>
Urah
<0776>
deb
<01157>
ynpl
<06440>
Urpb
<06556>
dmew
<05975>
rdg
<01447>
rdg
<01443>
sya
<0376>
Mhm
<01992>
sqbaw (22:30)
<01245>

TB ©

Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapan-Ku, supaya jangan Kumusnahkan, tetapi Aku tidak menemuinya.

TB+TSK (1974) ©

Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapan-Ku, supaya jangan Kumusnahkan, tetapi Aku tidak menemuinya.

Catatan Full Life

Yeh 22:30 

Nas : Yeh 22:30

Ketidakbenaran di antara pemimpin-pemimpin (ayat Yeh 22:25-28) dan umat itu (ayat Yeh 22:29) begitu luas di Yehuda sehingga Allah tidak menemukan seorang pun yang akan berusaha menuntun umat itu kembali kepada Allah. Sangat tragis bila ada gereja yang begitu terikat oleh keduniawian dan kompromi rohani sehingga Allah tidak dapat menemukan seorang dalam jemaat itu yang bersedia untuk mengetengahi dengan mendirikan tembok atau "mempertahankan" dalam keadaan yang hendak runtuh. Tidak ada seorang pun untuk berseru melawan kebobrokan rohani dan moral, tidak seorang pun untuk memimpin dalam doa yang rendah hati, pertobatan sejati dan mencari Allah dengan sungguh-sungguh untuk pembaharuan (bd. 2Taw 7:14). Terlalu sering banyak orang yang baik berdiam diri karena roh ketakutan atau berkompromi daripada mengambil risiko menjadi orang yang sungguh-sungguh memohon syafaat untuk kebangunan rohani agar murka dan hukuman Allah dapat dihindari.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=26&chapter=22&verse=30
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)