Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yehezkiel 12:14

TB ©

Dan semua yang di sekitarnya, para pembantunya dan bala tentaranya, akan Kuhamburkan ke semua mata angin dan Aku akan menghunus pedang dari belakang mereka.

AYT

Aku akan menyerakkan ke segala mata angin semua yang ada di sekelilingnya, para pembantunya dan semua pasukannya, dan Aku akan menghunus pedang mengejar mereka.

TL ©

Maka segala orang yang kelilingnya, segala bentaranya dan segala balanyapun akan Kuhamburkan kepada segala mata angin dan menghunus pedang di belakang mereka itu.

BIS ©

Semua penghuni istana, termasuk para penasihat dan pengawal pribadi raja itu akan Kuceraiberaikan ke segala jurusan. Mereka akan Kukejar dan Kubunuh.

MILT

Semua yang ada di sekitarnya, penolongnya dan semua pasukannya, akan Aku serakkan ke segala penjuru angin, dan Aku akan menghunus pedang di belakang mereka.

Shellabear 2011

Semua yang ada di sekelilingnya, para pembantunya dan seluruh pasukannya, akan Kuserakkan ke segala mata angin dan Aku akan menghunus pedang di belakang mereka.

AVB

Semua yang ada di sekelilingnya, para pembantunya dan seluruh pasukannya, akan Kuserakkan ke segala mata angin dan Aku akan menghunus pedang di belakang mereka.


TB ITL ©

Dan semua
<03605>
yang
<0834>
di sekitarnya
<05439>
, para pembantunya
<05828>
dan bala tentaranya
<0102>
, akan Kuhamburkan
<02219>
ke semua
<03605>
mata angin
<07307>
dan Aku akan menghunus
<07324>
pedang
<02719>
dari belakang
<0310>
mereka. [
<03605>
]
TL ITL ©

Maka segala
<03605>
orang yang
<0834>
kelilingnya
<05439>
, segala
<03605>
bentaranya
<05828>
dan segala balanyapun
<0102>
akan Kuhamburkan
<02219>
kepada segala
<03605>
mata angin
<07307>
dan menghunus
<07324>
pedang
<02719>
di
<07324>
belakang
<0310>
mereka itu.
AYT ITL
Aku akan menyerakkan
<02219>
ke segala
<03605>
mata angin
<07307>
semua
<03605>
yang
<0834>
ada di sekelilingnya
<05439>
, para pembantunya
<05828>
dan semua
<03605>
pasukannya
<0102>
, dan Aku akan menghunus
<07324>
pedang
<02719>
mengejar mereka
<0310>
.
AVB ITL
Semua
<03605>
yang
<0834>
ada di sekelilingnya
<05439>
, para pembantunya
<05828>
dan seluruh
<03605>
pasukannya
<0102>
, akan Kuserakkan
<02219>
ke segala
<03605>
mata angin
<07307>
dan Aku akan menghunus
<07324>
pedang
<02719>
di belakang
<0310>
mereka.
HEBREW
Mhyrxa
<0310>
qyra
<07324>
brxw
<02719>
xwr
<07307>
lkl
<03605>
hrza
<02219>
wypga
<0102>
lkw
<03605>
*wrze {hrze}
<05828>
wytbybo
<05439>
rsa
<0834>
lkw (12:14)
<03605>

TB+TSK (1974) ©

Dan semua yang di sekitarnya, para pembantunya dan bala tentaranya, akan Kuhamburkan ke semua mata angin dan Aku akan menghunus pedang dari belakang mereka.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=26&chapter=12&verse=14
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)