Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yehezkiel 11:15

TB ©

"Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya: Mereka telah jauh dari TUHAN, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik.

AYT

“Anak manusia, saudara-saudaramu, kerabatmu, saudara-saudara dari kerabatmu dan seluruh keturunan Israel, mereka yang kepadanya penduduk Yerusalem telah berkata, ‘Menjauhlah dari TUHAN; tanah ini telah diberikan kepada kami menjadi milik pusaka.’

TL ©

Hai anak Adam! saudaramu, bahkan, saudaramu, orang kaum keluargamu dan orang bangsa Israel yang lagi tinggal itu, maka akan halnya kata orang isi Yeruzalem demikian: Mereka itu sudah dijauhkan dari pada Tuhan! kenapa kami juga sudah dikaruniakan tanah ini akan milik pusaka!

BIS ©

"Hai manusia fana, engkau dan teman-temanmu dalam pembuangan sedang dipercakapkan oleh penduduk Yerusalem. Kata mereka, 'Orang-orang buangan itu terlalu jauh dari Yerusalem untuk beribadat kepada TUHAN. Tanah Israel sudah diberikan TUHAN kepada kita.'

MILT

"Hai anak manusia, saudara-saudaramu, kerabat-kerabatmu, orang-orang tebusanmu, dan seluruh keluarga Israel, semua yang sudah mengatakan kepada penduduk Yerusalem, "Pergilah menjauh dari TUHAN YAHWEH 03068; tanah ini diberikan kepada kami sebagai suatu milik.

Shellabear 2011

"Hai anak Adam, penduduk Yerusalem berkata kepada semua saudaramu, yaitu sanak saudaramu, kerabatmu, dan seluruh kaum keturunan Israil, Menjauhlah dari ALLAH. Negeri ini telah dikaruniakan kepada kami sebagai milik.

AVB

‘Wahai anak manusia, penduduk Yerusalem berkata kepada semua saudaramu, iaitu sanak saudaramu, kerabatmu, dan seluruh keturunan kaum Israel, “Menjauhlah daripada TUHAN. Negeri ini telah dikurniakan kepada kami sebagai hak milik.”


TB ITL ©

"Hai anak
<01121>
manusia
<0120>
, penduduk-penduduk
<03427>
Yerusalem
<03389>
berkata
<0559>
tentang semua
<0251>
saudara-saudaramu
<0251>
, tentang kaum
<0582>
kerabatmu
<01353>
dan segenap
<03605>
kaum
<01004>
Israel
<03478>
dalam keseluruhannya
<03605>
: Mereka telah jauh
<07368>
dari
<05921>
TUHAN
<03068>
, kepada kami tanah
<0776>
ini
<01931>
diberikan
<05414>
menjadi milik
<04181>
. [
<0834>
]
TL ITL ©

Hai anak
<01121>
Adam
<0120>
! saudaramu
<0251>
, bahkan, saudaramu
<0251>
, orang
<0582>
kaum keluargamu
<01353>
dan orang
<03605>
bangsa
<01004>
Israel
<03478>
yang
<0834>
lagi tinggal itu, maka akan halnya kata
<0559>
orang isi
<03427>
Yeruzalem
<03389>
demikian: Mereka itu sudah dijauhkan
<07368>
dari pada
<05921>
Tuhan
<03068>
! kenapa kami juga
<01931>
sudah dikaruniakan
<05414>
tanah
<0776>
ini akan milik pusaka
<04181>
!
AYT ITL
“Anak
<01121>
manusia
<0120>
, saudara-saudaramu
<0251>
, kerabatmu, saudara-saudara
<0251>
dari kerabatmu
<01353>
dan seluruh
<03605>
keturunan
<01004>
Israel
<03478>
, mereka yang
<0834>
kepadanya penduduk
<03427>
Yerusalem
<03389>
telah berkata
<0559>
, ‘Menjauhlah
<07368>
dari
<05921>
TUHAN
<03068>
; tanah
<0776>
ini
<01931>
telah diberikan
<05414>
kepada kami menjadi milik pusaka
<04181>
.’ [
<0582>

<03605>

<00>

<00>

<00>
]
HEBREW
o
hsrwml
<04181>
Urah
<0776>
hntn
<05414>
ayh
<01931>
wnl
<0>
hwhy
<03068>
lem
<05921>
wqxr
<07368>
Mlswry
<03389>
ybsy
<03427>
Mhl
<0>
wrma
<0559>
rsa
<0834>
hlk
<03605>
larvy
<03478>
tyb
<01004>
lkw
<03605>
Ktlag
<01353>
ysna
<0582>
Kyxa
<0251>
Kyxa
<0251>
Mda
<0120>
Nb (11:15)
<01121>

TB+TSK (1974) ©

"Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya: Mereka telah jauh dari TUHAN, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=26&chapter=11&verse=15
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)