Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yeremia 50:6

TB ©

Umat-Ku tadinya seperti domba-domba yang hilang; mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, dibiarkan mengembara di gunung-gunung, mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya.

AYT

Umat-Ku telah menjadi domba yang hilang. Para gembala mereka telah menyesatkan mereka di gunung-gunung. Mereka telah pergi dari gunung ke bukit. Mereka telah melupakan tempat peristirahatan mereka.

TL ©

Bahwa umat-Ku telah menjadi laksana kambing yang sesat, yang disesatkan oleh gembalanya di atas gunung-gunung, dan mereka itu telah mengembara dari pada sebuah gunung kepada sebuh gunung, sehingga terlupalah mereka itu akan tempat perhentiannya.

BIS ©

Umat-Ku ibarat domba yang telah dibiarkan tersesat di pegunungan oleh gembala-gembalanya. Mereka mengembara dari satu gunung ke gunung yang lain dan tidak tahu lagi di mana rumah mereka.

MILT

Umat-Ku telah menjadi domba yang hilang, gembala-gembalanya telah menyesatkan mereka, mereka memulangkannya ke gunung-gunung, mereka telah berjalan dari gunung ke bukit, mereka telah melupakan tempat pembaringan mereka.

Shellabear 2011

Umat-Ku seperti kambing domba yang hilang. Gembala-gembalanya membiarkan mereka berkeliaran, tersesat di pegunungan. Mereka berjalan dari gunung ke bukit, mereka lupa tempat pembaringan mereka.

AVB

Umat-Ku seperti domba yang hilang. Gembala-gembalanya membiarkan mereka berkeliaran, tersesat di pergunungan. Mereka berjalan dari gunung ke bukit, mereka lupa akan tempat peristirahatan mereka.


TB ITL ©

Umat-Ku
<05971>
tadinya
<01961>
seperti domba-domba
<06629>
yang hilang
<06>
; mereka dibiarkan sesat
<08582>
oleh gembala-gembalanya
<07462>
, dibiarkan mengembara
<07726>
di gunung-gunung
<02022>
, mereka berjalan
<01980>
dari gunung
<02022>
ke
<0413>
bukit
<01389>
sehingga lupa
<07911>
akan tempat pembaringannya
<07258>
.
TL ITL ©

Bahwa umat-Ku
<05971>
telah menjadi
<01961>
laksana kambing
<06629>
yang sesat
<06>
, yang disesatkan
<08582>
oleh gembalanya
<07462>
di atas gunung-gunung
<02022>
, dan mereka itu telah mengembara
<01980>
dari pada sebuah gunung
<02022>
kepada
<0413>
sebuh gunung
<01389>
, sehingga terlupalah
<07911>
mereka itu akan tempat perhentiannya
<07258>
.
AYT ITL
Umat-Ku
<05971>
telah menjadi domba
<06629>
yang hilang
<06>
. Para gembala
<07462>
mereka telah menyesatkan
<08582>
mereka di gunung-gunung
<02022>
. Mereka telah pergi
<01980>
dari gunung
<02022>
ke
<0413>
bukit
<01389>
. Mereka telah melupakan
<07911>
tempat peristirahatan
<07258>
mereka. [
<01961>

<07726>
]
AVB ITL
Umat-Ku
<05971>
seperti domba
<06629>
yang hilang
<06>
. Gembala-gembalanya
<07462>
membiarkan mereka berkeliaran
<07726>
, tersesat
<08582>
di pergunungan
<02022>
. Mereka berjalan
<01980>
dari gunung
<02022>
ke
<0413>
bukit
<01389>
, mereka lupa
<07911>
akan tempat peristirahatan
<07258>
mereka. [
<01961>
]
HEBREW
Mubr
<07258>
wxks
<07911>
wklh
<01980>
hebg
<01389>
la
<0413>
rhm
<02022>
*Mwbbws {Mybbws}
<07726>
Myrh
<02022>
Mweth
<08582>
Mhyer
<07462>
yme
<05971>
*wyh {hyh}
<01961>
twdba
<06>
Nau (50:6)
<06629>

TB ©

Umat-Ku tadinya seperti domba-domba yang hilang; mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, dibiarkan mengembara di gunung-gunung, mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya.

TB+TSK (1974) ©

Umat-Ku tadinya seperti domba-domba yang hilang; mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, dibiarkan mengembara di gunung-gunung, mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya.

Catatan Full Life

Yer 46:1--52:34 

Nas : Yer 46:1-51:64

Pasal-pasal ini berisi aneka nubuat tentang hukuman ilahi atas bangsa-bangsa asing. Yeremia ditahbiskan bukan untuk menjadi nabi kepada bangsa Yehuda saja, tetapi juga "nabi bagi bangsa-bangsa" (Yer 1:5).


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=24&chapter=50&verse=6
Copyright © 2005-2024 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)