Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yeremia 3:24

TB ©

Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita; kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka.

AYT

Akan tetapi, sesuatu yang memalukan telah melahap kerja keras nenek moyang kami sejak kami muda, kawanan mereka dan ternak mereka, anak-anak mereka dan anak-anak perempuan mereka.

TL ©

Maka sebab itu kelelahan segala moyang kita sudah dimakan habis oleh segala kecelaannya dari pada kecil mula, demikianpun segala domba kambing dan lembu kita dan segala anak laki-laki dan perempuan kita!

BIS ©

Penyembahan kepada Baal, berhala yang memalukan itu telah membuat kami kehilangan anak-anak kami serta ternak sapi dan domba, yaitu segalanya yang telah diusahakan oleh leluhur kami sejak dahulu kala.

MILT

Dan hal-hal yang memalukan telah melahap jerih lelah leluhur kami sejak masa muda kami, kawanan domba dan lembu mereka, anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka.

Shellabear 2011

Tetapi berhala kehinaan itu telah memakan habis jerih lelah nenek moyang kita sejak masa muda kita, kawanan kambing domba dan kawanan sapi mereka, anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan.

AVB

Tetapi berhala kehinaan itu telah memakan habis jerih lelah nenek moyang kita sejak masa muda kita, kawanan domba dan kawanan lembu mereka, anak-anak mereka, lelaki dan perempuan.


TB ITL ©

Tetapi berhala yang memalukan
<01322>
itu menelan
<0398>
segala hasil jerih lelah
<03018>
nenek moyang
<01>
kita dari masa muda
<05271>
kita; kambing domba
<06629>
mereka dan lembu-lembu
<01241>
mereka, anak-anak lelaki
<01121>
dan anak-anak perempuan
<01323>
mereka.
TL ITL ©

Maka sebab itu kelelahan
<03018>
segala moyang
<01>
kita sudah dimakan
<0398>
habis oleh segala
<0853>
kecelaannya
<01322>
dari pada kecil mula
<05271>
, demikianpun segala
<0853>
domba kambing
<06629>
dan lembu
<01241>
kita dan segala anak
<01121>
laki-laki dan perempuan
<01323>
kita!
AYT ITL
Akan tetapi, sesuatu yang memalukan
<01322>
telah melahap
<0398>
kerja keras
<03018>
nenek moyang
<01>
kami sejak kami muda
<05271>
, kawanan
<06629>
mereka dan ternak
<01241>
mereka, anak-anak
<01121>
mereka dan anak-anak perempuan
<01323>
mereka. [
<0853>

<0853>

<0853>

<0853>

<0853>
]
HEBREW
Mhytwnb
<01323>
taw
<0853>
Mhynb
<01121>
ta
<0853>
Mrqb
<01241>
taw
<0853>
Mnau
<06629>
ta
<0853>
wnyrwenm
<05271>
wnytwba
<01>
eygy
<03018>
ta
<0853>
hlka
<0398>
tsbhw (3:24)
<01322>

TB+TSK (1974) ©

Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita; kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=24&chapter=3&verse=24
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)