Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yeremia 15:18

TB ©

Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai.

AYT

Mengapa rasa sakitku tidak berkesudahan dan lukaku tidak dapat disembuhkan, sulit disembuhkan? Apakah bagiku Engkau akan menjadi seperti aliran air yang menipu, seperti air yang tidak dapat dipercaya?

TL ©

Mengapa maka sengsaraku tiada berkesudahan dan penyakitku pedih begitu, sehingga engganlah ia itu disembuhkan? Bahwa Engkaulah bagiku selaku anak sungai yang kekeringan, selaku air yang tiada tentu jalannya!

BIS ©

Mengapa aku terus saja menderita? Mengapa lukaku parah dan tak sembuh-sembuh? Apakah Engkau bermaksud mengecewakan aku seperti sungai yang menjadi kering pada musim kemarau?"

MILT

Mengapakah kesakitanku tiada akhir, dan lukaku sangat parah dan sukar disembuhkan? Engkau bagiku sungguh bagaikan arus sungai yang semu, yang airnya tidak dapat dipercaya.

Shellabear 2011

Mengapa deritaku terus berlanjut dan lukaku sangat parah, tidak mau sembuh? Sungguh, Engkau seperti sungai yang menipu bagiku, air yang tidak dapat dipercaya.

AVB

Mengapa deritaku terus berlanjutan dan lukaku sangat parah, tidak mahu sembuh? Sungguh, Engkau seperti sungai yang menipu bagiku, air yang tidak dapat diharapkan.


TB ITL ©

Mengapakah
<04100>
penderitaanku
<03511>
tidak berkesudahan
<05331>
, dan lukaku
<04347>
sangat payah
<0605>
, sukar
<03985>
disembuhkan
<07495>
? Sungguh, Engkau seperti
<03644>
sungai yang curang
<0391>
bagiku, air
<04325>
yang tidak
<03808>
dapat dipercayai
<0539>
. [
<01961>

<01961>

<01961>
]
TL ITL ©

Mengapa
<04100>
maka
<01961>
sengsaraku
<03511>
tiada berkesudahan
<05331>
dan penyakitku
<04347>
pedih
<0605>
begitu, sehingga engganlah
<03985>
ia itu disembuhkan
<07495>
? Bahwa Engkaulah bagiku selaku anak sungai yang kekeringan
<03644>
, selaku
<0391>
air
<04325>
yang tiada
<03808>
tentu
<0539>
jalannya!
AYT ITL
Mengapa
<04100>
rasa sakitku
<03511>
tidak berkesudahan
<05331>
dan lukaku
<04347>
tidak dapat disembuhkan
<0605>
, sulit
<03985>
disembuhkan
<07495>
? Apakah bagiku Engkau akan
<01961>
menjadi
<01961>
seperti
<03644>
aliran air yang menipu
<0391>
, seperti air
<04325>
yang tidak dapat
<03808>
dipercaya
<0539>
? [
<01961>

<00>

<00>
]
AVB ITL
Mengapa
<04100>
deritaku
<03511>
terus berlanjutan
<05331>
dan lukaku
<04347>
sangat parah
<0605>
, tidak mahu
<03985>
sembuh
<07495>
? Sungguh, Engkau seperti
<03644>
sungai yang menipu
<0391>
bagiku, air
<04325>
yang tidak
<03808>
dapat diharapkan
<0539>
. [
<01961>

<01961>

<01961>

<00>

<00>
]
HEBREW
o
wnman
<0539>
al
<03808>
Mym
<04325>
bzka
<0391>
wmk
<03644>
yl
<0>
hyht
<01961>
wyh
<01961>
aprh
<07495>
hnam
<03985>
hswna
<0605>
ytkmw
<04347>
xun
<05331>
ybak
<03511>
hyh
<01961>
hml (15:18)
<04100>

TB+TSK (1974) ©

Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=24&chapter=15&verse=18
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)