Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yesaya 9:5

TB ©

(9-4) Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api.

AYT

(9-4) Setiap sepatu bot pasukan yang berderap dalam kericuhan perang dan setiap jubah yang berlumuran darah, akan dibakar, menjadi bahan bakar untuk api.

TL ©

(9-4) Tatkala alat senjata mereka itu sekalian, yang dikenakan dengan gentarnya, dan pakaian perangnya yang berlumur dengan darahpun dijadikan suatu timbunan akan dimakan api.

BIS ©

(9-4) Sepatu tentara yang berderap-derap dan bajunya yang berlumur darah, akan habis dimangsa api.

MILT

Sebab, setiap sepatu tentara yang berderap-derap, dan setiap jubah yang berlumuran darah, akan menjadi penyulut api.

Shellabear 2011

(9-4) Setiap sepatu yang berderap-derap dalam deru peperangan dan pakaian yang berlumuran darah akan dibakar dan menjadi bahan bakar untuk api.

AVB

Setiap sepatu yang berderap dalam deru peperangan dan pakaian yang berlumuran darah akan dibakar dan menjadi bahan bakar untuk api.


TB ITL ©

(#9-#4) Sebab
<03588>
setiap
<03605>
sepatu
<05430>
tentara
<05431>
yang berderap-derap
<07494>
dan setiap jubah
<08071>
yang berlumuran
<01556>
darah
<01818>
akan menjadi
<01961>
umpan
<03980>
api
<0784>
. [
<08316>
]
TL ITL ©

(9-4) Tatkala
<03588>
alat senjata
<05430>
mereka itu sekalian
<03605>
, yang dikenakan
<05431>
dengan gentarnya
<07494>
, dan pakaian perangnya
<08071>
yang berlumur
<01556>
dengan darahpun
<01818>
dijadikan
<01961>
suatu timbunan
<08316>
akan dimakan
<03980>
api
<0784>
.
AYT ITL
Setiap
<03605>
sepatu bot pasukan
<05430>
yang berderap
<05431>
dalam kericuhan perang
<07494>
dan setiap jubah
<08071>
yang berlumuran
<01556>
darah
<01818>
, akan
<01961>
dibakar
<08316>
, menjadi bahan bakar
<03980>
untuk api
<0784>
.
HEBREW
sa
<0784>
tlkam
<03980>
hprvl
<08316>
htyhw
<01961>
Mymdb
<01818>
hllwgm
<01556>
hlmvw
<08071>
serb
<07494>
Nao
<05431>
Nwao
<05430>
lk
<03605>
yk
<03588>
(9:5)
<9:4>

TB ©

(9-4) Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api.

TB+TSK (1974) ©

(9-4) Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api.

Catatan Full Life

Yes 9:1--10:6 

Nas : Yes 8:23-9:6

Yesaya berbicara tentang datangnya seorang pelepas yang pada suatu hari akan menuntun umat Allah kepada sukacita, damai sejahtera, kebenaran, dan keadilan; orang itu adalah Mesias -- Yesus Kristus, Anak Allah. Nubuat ini menyatakan beberapa kebenaran penting tentang Mesias yang akan datang.

  1. 1) Sebagian besar pelayanan-Nya adalah di Galilea (ayat Yes 8:8:23; bd. Mat 4:13-14).
  2. 2) Ia akan membawa terang keselamatan dan pengharapan (ayat Yes 8:1; bd. Yes 42:6; 49:6; Mat 4:15-16).
  3. 3) Ia akan memperluas masyarakat umat Allah, terutama dengan memasukkan orang bukan Yahudi di dalam rumah tangga iman (ayat Yes 8:2; bd. Kis 15:13-18).
  4. 4) Ia akan membawa damai sejahtera dengan membebaskan umat-Nya dari kuk penindasan dan dengan menghancurkan musuh-musuh mereka (ayat Yes 8:3-4).
  5. 5) Mesias akan datang dari bangsa Israel dan Ia akan dinamakan Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai

    (lihat cat. --> Yes 8:5).

    [atau ref. Yes 8:5]

  6. 6) Ia akan memerintah umat Allah untuk selama-lamanya (ayat Yes 8:6; bd. 2Sam 7:16).


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=23&chapter=9&verse=5
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)