Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yesaya 59:2

TB ©

tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu.

AYT

Akan tetapi, kejahatan-kejahatanmulah yang memisahkan antara kamu dan Allahmu, dan dosa-dosamulah yang membuat Ia menyembunyikan wajah-Nya darimu sehingga Dia tidak mendengar.

TL ©

Tetapi segala kejahatanmu sudah menceraikan kamu dari pada Allahmu, dan sebab segala dosamu disamarkannya wajah-Nya dari padamu, sehingga tiada didengar-Nya akan kamu.

BIS ©

Karena kejahatanmulah maka Ia tidak mendengarkan waktu kamu berdoa kepada-Nya. Dosa-dosamulah yang memisahkan kamu dari Allah.

MILT

Namun kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari Allahmu Elohimmu 0430, dan karena dosa-dosamu, Dia telah menyembunyikan wajah-Nya darimu untuk mendengar.

Shellabear 2011

Tetapi kesalahanmu telah menjadi pemisah antara kamu dengan Tuhanmu, dan dosa-dosamu membuat Dia menyembunyikan diri darimu sehingga Ia tidak mendengar.

AVB

Tetapi kesalahanmu telah menjadi pemisah antara kamu dengan Allahmu, dan dosa-dosamu membuat Dia menyembunyikan diri daripadamu sehingga Dia tidak mendengar.


TB ITL ©

tetapi
<0518>

<03588>
yang merupakan
<01961>
pemisah
<0914>
antara
<0996>
kamu dan
<0996>
Allahmu
<0430>
ialah segala kejahatanmu
<05771>
, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri
<05641>
terhadap
<06440>
kamu, sehingga
<04480>
Ia tidak mendengar
<08085>
, ialah segala dosamu
<02403>
.
TL ITL ©

Tetapi
<0518>
segala kejahatanmu
<05771>
sudah menceraikan
<0914>
kamu dari pada Allahmu
<0430>
, dan sebab segala dosamu
<02403>
disamarkannya
<05641>
wajah-Nya
<06440>
dari padamu
<04480>
, sehingga tiada didengar-Nya
<08085>
akan kamu.
HEBREW
ewmsm
<08085>
Mkm
<04480>
Mynp
<06440>
wrytoh
<05641>
Mkytwajxw
<02403>
Mkyhla
<0430>
Nybl
<0996>
Mknyb
<0996>
Myldbm
<0914>
wyh
<01961>
Mkytnwe
<05771>
Ma
<0518>
yk (59:2)
<03588>

TB ©

tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu.

TB+TSK (1974) ©

tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu.

Catatan Full Life

Yes 40:1--66:24 

Nas : Yes 40:1-66:24

Pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umat-Nya selama mereka tertawan di Babel 150 tahun sesudah zaman Yesaya (lih. Yes 39:5-8); pasal-pasal ini penuh dengan penyataan nubuat mengenai Mesias yang akan datang dan kerajaan-Nya di bumi kelak. Beberapa peristiwa yang dinubuatkan digenapi berhubungan dengan tertawannya Yehuda oleh Babel dan pemulihannya. Banyak nubuat lain lebih khusus berhubungan dengan datangnya Yesus Kristus ke bumi, dan yang lain lagi masih menunggu penggenapan. Secara umum, pasal Yes 40:1-48:22 menekankan pelepasan, pasal Yes 49:1-57:21 penebusan, dan Yes 58:1-66:24 kemuliaan.

Yes 49:1--59:6 

Nas : Yes 49:1-57:21

Pasal-pasal ini berisi banyak nubuat tentang "Hamba Tuhan" yang akhirnya adalah Yesus Kristus. Pelayanan-Nya membawa pendamaian bagi dosa, keselamatan bagi semua bangsa, pemulihan Israel, dan hukuman atas orang fasik.

Yes 59:1-8 

Nas : Yes 59:1-8

Bagian ini melukiskan dosa-dosa tambahan yang telah menghalangi umat itu menerima berkat-berkat yang dijanjikan Allah (lih. dua catatan sebelumnya;

lihat cat. --> Yes 58:8

lihat cat. --> Yes 58:13).

[atau ref. Yes 58:8; Yes 58:13]

Yes 59:2 

Nas : Yes 59:2

Dosa dan kefasikan di dalam hidup kita menjadi tembok di antara kita dengan Allah. Karena tembok ini, kita tidak lagi mengalami perkenan, perlindungan, pertolongan, atau keselamatan dari Allah; jadi doa-doa kita tidak akan terjawab (Mazm 66:18).


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=23&chapter=59&verse=2
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)