Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yesaya 44:2

TB ©

Beginilah firman TUHAN yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau: Janganlah takut, hai hamba-Ku Yakub, dan hai Yesyurun, yang telah Kupilih!

AYT

Beginilah perkataan TUHAN yang menjadikan kamu, yang telah membentukmu sejak dalam kandungan, yang akan menolongmu, “Jangan takut, hai Yakub, hamba-Ku, hai Yesyurun, yang telah Kupilih.

TL ©

Demikian inilah firman Tuhan, Khalikmu, yang sudah merupakan dikau dari pada rahim ibumu dan yang Penolongmu: Janganlah takut, hai Yakub, hamba-Ku! hai Yesyurun, yang sudah Kupilih!

BIS ©

Akulah TUHAN yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Jangan takut, engkaulah hamba-Ku, umat pilihan-Ku yang Kukasihi.

MILT

Beginilah TUHAN YAHWEH 03068 berfirman, yang membuatmu dan membentukmu, sejak dari kandungan Dia telah menolongmu. "Janganlah takut, hai hamba-Ku Yakub, dan Yeshurun yang telah Kupilih.

Shellabear 2011

Beginilah firman ALLAH yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dalam kandungan, dan yang akan menolong engkau, Jangan takut, hai hamba-Ku Yakub, hai Yesyurun yang telah Kupilih,

AVB

Beginilah firman TUHAN yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dalam kandungan, dan yang akan menolong engkau, ‘Jangan takut, wahai hamba-Ku Yakub, wahai Yesyurun yang telah Kupilih,


TB ITL ©

Beginilah
<03541>
firman
<0559>
TUHAN
<03068>
yang menjadikan
<06213>
engkau, yang membentuk
<03335>
engkau sejak dari kandungan
<0990>
dan yang menolong
<05826>
engkau: Janganlah
<0408>
takut
<03372>
, hai hamba-Ku
<05650>
Yakub
<03290>
, dan hai Yesyurun
<03484>
, yang telah Kupilih
<0977>
!
TL ITL ©

Demikian
<03541>
inilah firman
<0559>
Tuhan
<03068>
, Khalikmu
<06213>
, yang sudah merupakan
<03335>
dikau dari pada rahim
<0990>
ibumu dan yang Penolongmu
<05826>
: Janganlah
<0408>
takut
<03372>
, hai Yakub
<03290>
, hamba-Ku
<05650>
! hai Yesyurun
<03484>
, yang sudah Kupilih
<0977>
!
HEBREW
wb
<0>
ytrxb
<0977>
Nwrsyw
<03484>
bqey
<03290>
ydbe
<05650>
aryt
<03372>
la
<0408>
Krzey
<05826>
Njbm
<0990>
Kruyw
<03335>
Kve
<06213>
hwhy
<03068>
rma
<0559>
hk (44:2)
<03541>

TB ©

Beginilah firman TUHAN yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau: Janganlah takut, hai hamba-Ku Yakub, dan hai Yesyurun, yang telah Kupilih!

TB+TSK (1974) ©

Beginilah firman TUHAN yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau: Janganlah takut, hai hamba-Ku Yakub, dan hai Yesyurun, yang telah Kupilih!

Catatan Full Life

Yes 40:1--66:24 

Nas : Yes 40:1-66:24

Pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umat-Nya selama mereka tertawan di Babel 150 tahun sesudah zaman Yesaya (lih. Yes 39:5-8); pasal-pasal ini penuh dengan penyataan nubuat mengenai Mesias yang akan datang dan kerajaan-Nya di bumi kelak. Beberapa peristiwa yang dinubuatkan digenapi berhubungan dengan tertawannya Yehuda oleh Babel dan pemulihannya. Banyak nubuat lain lebih khusus berhubungan dengan datangnya Yesus Kristus ke bumi, dan yang lain lagi masih menunggu penggenapan. Secara umum, pasal Yes 40:1-48:22 menekankan pelepasan, pasal Yes 49:1-57:21 penebusan, dan Yes 58:1-66:24 kemuliaan.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=23&chapter=44&verse=2
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)