Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Amsal 8:23

TB ©

Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada.

AYT

Aku ditegakkan sejak kekekalan, sejak awal, sebelum permulaan bumi.

TL ©

Bahwa aku telah dilantik dari selama-lamanya, yaitu dahulu dari pada bumi ini jadi.

BIS ©

Aku dibentuk sejak permulaan zaman, pada mulanya, sebelum bumi diciptakan.

TSI

Pada permulaan segala sesuatu, sebelum bumi ini ada, Allah sudah memiliki aku.

MILT

Aku ditata dari keabadian, sejak permulaan, sebelum bumi ada.

Shellabear 2011

Aku telah dilantik sejak dahulu kala, sejak awal, sebelum bumi ada.

AVB

Aku ditetapkan sejak azali, sebelum ada bumi.


TB ITL ©

Sudah pada zaman purbakala
<05769>
aku dibentuk
<05258>
, pada mula pertama
<07218>
, sebelum
<06924>
bumi
<0776>
ada.
TL ITL ©

Bahwa aku telah dilantik
<05258>
dari selama-lamanya
<05769>
, yaitu dahulu
<07218>
dari pada bumi
<0776>
ini jadi.
AYT ITL
Aku ditegakkan
<05258>
sejak kekekalan
<05769>
, sejak awal
<07218>
, sebelum permulaan
<06924>
bumi
<0776>
.
AVB ITL
Aku ditetapkan
<05258>
sejak azali
<05769>
, sebelum ada bumi
<0776>
. [
<07218>

<06924>
]
HEBREW
Ura
<0776>
ymdqm
<06924>
sarm
<07218>
ytkon
<05258>
Mlwem (8:23)
<05769>

TB+TSK (1974) ©

Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=20&chapter=8&verse=23
Copyright © 2005-2024 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)