Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Amsal 28:13

TB ©

Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi.

AYT

Orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi orang yang mengakui dan meninggalkannya akan beroleh belas kasihan.

TL ©

Orang yang melindungkan dosanya itu tak boleh beruntung, tetapi orang yang mengaku dan membuangkan dia ia itu mendapat kasihan kelak.

BIS ©

Siapa menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Siapa mengakui dan meninggalkannya, akan dikasihani TUHAN.

MILT

Siapa yang menutupi pelanggarannya tidak pernah beruntung, tetapi dia yang mengakui dan meninggalkannya akan diberi kemurahan.

Shellabear 2011

Orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakui dan meninggalkannya akan mendapat rahmat.

AVB

Orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi sesiapa mengakui dan meninggalkannya akan mendapat rahmat.


TB ITL ©

Siapa menyembunyikan
<03680>
pelanggarannya
<06588>
tidak
<03808>
akan beruntung
<06743>
, tetapi siapa mengakuinya
<03034>
dan meninggalkannya
<05800>
akan disayangi
<07355>
.
TL ITL ©

Orang yang melindungkan
<03680>
dosanya
<06588>
itu tak
<03808>
boleh beruntung
<06743>
, tetapi orang yang mengaku
<03034>
dan membuangkan
<05800>
dia ia itu mendapat kasihan
<07355>
kelak.
HEBREW
Mxry
<07355>
bzew
<05800>
hdwmw
<03034>
xyluy
<06743>
al
<03808>
wyesp
<06588>
hokm (28:13)
<03680>

TB ©

Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi.

TB+TSK (1974) ©

Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi.

Catatan Full Life

Ams 28:13 

Nas : Ams 28:13

Orang yang berusaha menyangkal dosanya atau berusaha menyembunyikan daripada mengakui, menyesali, dan meninggalkannya tidak akan berkembang secara rohani. Akan tetapi, pengampunan dan kemurahan Allah tersedia bagi semua yang datang kepada Allah dalam pertobatan yang sungguh-sungguh

(lihat cat. --> Mat 3:2).

[atau ref. Mat 3:2]


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=20&chapter=28&verse=13
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)