Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Amsal 23:26

TB ©

Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku.

AYT

Anakku, berikanlah hatimu kepadaku, dan biarlah matamu memperhatikan jalan-jalanku.

TL ©

Hai anakku! serahkanlah hatimu kepadaku, dan biarlah matamu memandang baik-baik kepada jalanku;

BIS ©

Perhatikanlah baik-baik dan contohilah hidupku, anakku!

MILT

Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku dan biarlah matamu memerhatikan jalan-jalanku.

Shellabear 2011

Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, dan biarlah matamu menyukai jalan-jalanku.

AVB

Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, dan biarlah matamu menyukai jalan-jalanku.


TB ITL ©

Hai anakku
<01121>
, berikanlah
<05414>
hatimu
<03820>
kepadaku, biarlah matamu
<05869>
senang
<07521>
dengan jalan-jalanku
<01870>
.
TL ITL ©

Hai anakku
<01121>
! serahkanlah
<05414>
hatimu
<03820>
kepadaku, dan biarlah matamu
<05869>
memandang baik-baik
<07521>
kepada jalanku
<01870>
;
HEBREW
*hnrut {hnurt}
<07521>
ykrd
<01870>
Kynyew
<05869>
yl
<0>
Kbl
<03820>
ynb
<01121>
hnt (23:26)
<05414>

TB+TSK (1974) ©

Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=20&chapter=23&verse=26
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)