Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Amsal 22:8

TB ©

Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa.

AYT

Siapa menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat kemarahannya akan musnah.

TL ©

Barangsiapa yang menabur jahat, ia itu akan menuai celaka, maka hilanglah tongkat geramnya.

BIS ©

Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana; akhirnya kuasanya untuk bertindak sewenang-wenang akan lenyap.

TSI

Orang yang menabur perbuatan jahat akan menuai masalah berat, dan kuasanya untuk menindas orang-orang lain dipatahkan.

MILT

Siapa yang menabur ketidakadilan akan menuai kesusahan dan tongkat murkanya akan usang.

Shellabear 2011

Siapa menabur kezaliman akan menuai kesusahan, dan rotan amarahnya akan binasa.

AVB

Sesiapa yang menyemai kezaliman akan menuai kesia-siaan, dan rotan amarahnya akan binasa.


TB ITL ©

Orang yang menabur
<02232>
kecurangan
<05766>
akan menuai
<07114>
bencana, dan tongkat
<07626>
amarahnya
<05678>
akan habis binasa
<03615>
. [
<07114>
]
TL ITL ©

Barangsiapa yang menabur
<02232>
jahat
<05766>
, ia itu akan menuai
<07114>
celaka, maka hilanglah
<03615>

<07114>
tongkat
<07626>
geramnya
<05678>
.
AYT ITL
Siapa menabur
<02232>
kecurangan
<05766>
akan menuai bencana
<07114>

<07114>
, dan tongkat
<07626>
kemarahannya
<05678>
akan musnah
<03615>
.
AVB ITL
Sesiapa yang menyemai
<02232>
kezaliman
<05766>
akan menuai kesia-siaan
<07114>

<07114>
, dan rotan
<07626>
amarahnya
<05678>
akan binasa
<03615>
.
HEBREW
hlky
<03615>
wtrbe
<05678>
jbsw
<07626>
Nwa
<07114>
*ruqy {rwuqy}
<07114>
hlwe
<05766>
erwz (22:8)
<02232>

TB+TSK (1974) ©

Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=20&chapter=22&verse=8
Copyright © 2005-2023 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)