Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Amsal 20:18

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ams 20:18

Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. k 

AYT (2018)

Rancangan teguh karena pertimbangan; karena itu, lakukanlah peperangan dengan tuntunan.

TL (1954) ©

SABDAweb Ams 20:18

Segala maksud disampaikan dengan bicara, maka sebab itu lakukanlah perang dengan memakai budi bicara.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ams 20:18

Rencana berhasil oleh pertimbangan; sebab itu, janganlah berjuang tanpa membuat rencana yang matang.

MILT (2008)

Rancangan-rancangan ditegakkan oleh nasihat, maka lakukanlah peperangan dengan nasihat yang baik.

Shellabear 2011 (2011)

Rancangan terlaksana dengan adanya nasihat; berperanglah dengan tuntunan.

AVB (2015)

Rancangan terlaksana dengan adanya nasihat; dan berperanglah dengan pimpinan yang ampuh.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ams 20:18

Rancangan
<04284>
terlaksana
<03559>
oleh pertimbangan
<06098>
, sebab itu berperanglah
<04421> <06213>
dengan siasat
<08458>
.
TL ITL ©

SABDAweb Ams 20:18

Segala maksud
<04284>
disampaikan dengan bicara
<06098>
, maka sebab itu lakukanlah
<06213>
perang
<04421>
dengan memakai
<03559>
budi bicara
<08458>
.
AYT ITL
Rancangan
<04284>
teguh
<03559>
karena pertimbangan
<06098>
; karena itu, lakukanlah
<06213>
peperangan
<04421>
dengan tuntunan
<08458>
.
HEBREW
hmxlm
<04421>
hve
<06213>
twlbxtbw
<08458>
Nwkt
<03559>
hueb
<06098>
twbsxm (20:18)
<04284>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ams 20:18

Rancangan 1  terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat 2 .

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA