Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Amsal 1:30

TB ©

tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku,

AYT

tidak menginginkan nasihatku, dan menghina semua teguranku.

TL ©

Dan tiada mereka itu mau menerima nasihatku dan dicelakannya tegurku.

BIS ©

Kamu tidak pernah mau menerima nasihat-nasihatku atau memperhatikan teguran-teguranku.

MILT

Mereka tidak menginginkan nasihatku; mereka memandang rendah semua teguranku,

Shellabear 2011

tidak mau menerima nasihatku, dan menolak semua teguranku,

AVB

Mereka tidak mahu menerima nasihatku, dan menolak semua teguranku.


TB ITL ©

tidak
<03808>
mau menerima
<014>
nasihatku
<06098>
, tetapi menolak
<05006>
segala
<03605>
teguranku
<08433>
,
TL ITL ©

Dan tiada
<03808>
mereka itu mau
<014>
menerima nasihatku
<06098>
dan dicelakannya
<05006>
tegurku
<08433>
.
AYT ITL
tidak
<03808>
menginginkan
<014>
nasihatku
<06098>
, dan menghina
<05006>
semua
<03605>
teguranku
<08433>
.
AVB ITL
Mereka tidak
<03808>
mahu
<014>
menerima nasihatku
<06098>
, dan menolak
<05006>
semua
<03605>
teguranku
<08433>
.
HEBREW
ytxkwt
<08433>
lk
<03605>
wuan
<05006>
ytuel
<06098>
wba
<014>
al (1:30)
<03808>

TB+TSK (1974) ©

tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku,


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=20&chapter=1&verse=30
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)