Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Keluaran 9:26

TB ©

Hanya di tanah Gosyen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es.

AYT

Hanya di tanah Gosyen, tempat tinggal keturunan Israel, yang tidak ditimpa oleh hujan es.

TL ©

Melainkan di benua Gosyen, tempat kedudukan bani Israel itu, tiada hujan rambun.

BIS ©

Hanya daerah Gosyen, tempat kediaman orang-orang Israel, tidak ditimpa hujan es.

TSI

Hanya Gosyen, tempat tinggal umat Israel, yang tidak terkena hujan es.

TSI3

Hanya Gosyen, tempat tinggal umat Israel, yang tidak terkena hujan es.

MILT

Hanya di tanah Goshen, tempat tinggal bani Israel, tidak ada hujan es.

Shellabear 2011

Hanya di Tanah Gosyen saja, yaitu tempat tinggal bani Israil, hujan batu tidak turun.

AVB

Hanya di Tanah Gosyen, iaitu tempat tinggal orang Israel, hujan batu tidak turun.


TB ITL ©

Hanya
<07535>
di tanah
<0776>
Gosyen
<01657>
, tempat
<08033>

<0834>
kediaman orang
<01121>
Israel
<03478>
, tidak ada
<03808>
turun
<01961>
hujan es
<01259>
.
TL ITL ©

Melainkan
<07535>
di benua
<0776>
Gosyen
<01657>
, tempat kedudukan
<08033>
bani
<01121>
Israel
<03478>
itu, tiada
<03808>
hujan rambun
<01259>
.
AYT ITL
Hanya
<07535>
di tanah
<0776>
Gosyen
<01657>
, tempat
<0834>
tinggal keturunan
<01121>
Israel
<03478>
, yang tidak
<03808>
ditimpa oleh hujan es
<01259>
. [
<08033>

<01961>
]
AVB ITL
Hanya
<07535>
di Tanah
<0776>
Gosyen
<01657>
, iaitu tempat
<08033>
tinggal
<01961>
orang
<01121>
Israel
<03478>
, hujan batu
<01259>
tidak
<03808>
turun. [
<0834>
]
HEBREW
drb
<01259>
hyh
<01961>
al
<03808>
larvy
<03478>
ynb
<01121>
Ms
<08033>
rsa
<0834>
Nsg
<01657>
Urab
<0776>
qr (9:26)
<07535>

TB+TSK (1974) ©

Hanya di tanah Gosyen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=2&chapter=9&verse=26
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)