Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Keluaran 9:14

TB ©

Sebab sekali ini Aku akan melepaskan segala tulah-Ku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui, bahwa tidak ada yang seperti Aku di seluruh bumi.

AYT

Sebab, kali ini Aku akan mengirimkan segala malapetaka-Ku atas dirimu, atas hamba-hambamu, dan atas rakyatmu supaya kamu tahu bahwa tidak ada satu pun yang seperti Aku di seluruh bumi.

TL ©

Karena sekali ini juga boleh Aku mendatangkan segala bala-Ku sampai ke dalam hatimu dan atas segala pegawaimu dan segala rakyatmu, supaya diketahui olehmu, bahwa tiada sama-Ku di atas seluruh muka bumi.

BIS ©

Kali ini Aku akan mendatangkan bencana tidak hanya kepada para pejabat dan rakyat saja, tetapi juga kepadamu, supaya engkau tahu bahwa tidak ada tandingan-Ku di seluruh dunia.

TSI

Kalau tidak, maka kali ini Aku akan mendatangkan bencana yang lebih hebat lagi kepadamu, para pegawaimu, dan rakyatmu, agar engkau tahu bahwa tidak ada yang seperti Aku di seluruh bumi ini.

TSI3

Kalau tidak, maka kali ini Aku akan mendatangkan bencana yang lebih hebat lagi kepadamu, para pegawaimu, dan rakyatmu, agar engkau tahu bahwa tidak ada yang seperti Aku di seluruh bumi ini.

MILT

Sebab, kali ini Aku akan mengirimkan semua tulah-Ku ke dalam hatimu, dan kepada hamba-hambamu, dan kepada rakyatmu, dengan demikian engkau tahu bahwa tidak ada satu pun yang seperti Aku di seluruh negeri ini.

Shellabear 2011

karena kali ini Aku akan melepas segala tulah-Ku atas dirimu, atas pegawai-pegawaimu, serta rakyatmu, supaya engkau tahu bahwa tidak ada yang seperti Aku di seluruh bumi.

AVB

kerana kali ini Aku akan melepaskan segala azab-Ku atas dirimu, atas para pegawaimu, serta atas rakyatmu, supaya engkau tahu bahawa tidak ada yang seperti Aku di seluruh bumi.


TB ITL ©

Sebab
<03588>
sekali
<06471>
ini
<02063>
Aku
<0589>
akan melepaskan
<07971>
segala
<03605>
tulah-Ku
<04046>
terhadap
<0413>
engkau
<03820>
sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu
<05650>
dan terhadap rakyatmu
<05971>
, dengan maksud supaya
<05668>
engkau mengetahui
<03045>
, bahwa
<03588>
tidak ada
<0369>
yang seperti
<03644>
Aku di seluruh
<03605>
bumi
<0776>
.
TL ITL ©

Karena
<03588>
sekali
<06471>
ini
<02063>
juga boleh
<02063>
Aku
<0589>
mendatangkan
<07971>
segala
<03605>
bala-Ku
<04046>
sampai ke
<0413>
dalam hatimu
<03820>
dan atas segala pegawaimu
<05650>
dan segala rakyatmu
<05971>
, supaya
<05668>
diketahui
<03045>
olehmu, bahwa
<03588>
tiada
<0369>
sama-Ku
<03644>
di atas seluruh
<03605>
muka bumi
<0776>
.
AYT ITL
Sebab
<03588>
, kali
<06471>
ini
<02063>
Aku
<0589>
akan mengirimkan
<07971>
segala
<03605>
malapetaka-Ku
<04046>
atas
<0413>
dirimu, atas hamba-hambamu
<05650>
, dan atas rakyatmu
<05971>
supaya
<05668>
kamu tahu
<03045>
bahwa
<03588>
tidak ada
<0369>
satu pun yang seperti
<03644>
Aku di seluruh
<03605>
bumi
<0776>
. [
<0853>

<03820>
]
AVB ITL
kerana
<03588>
kali
<06471>
ini
<02063>
Aku
<0589>
akan melepaskan
<07971>
segala
<03605>
azab-Ku
<04046>
atas
<0413>
dirimu, atas para pegawaimu
<05650>
, serta atas rakyatmu
<05971>
, supaya
<05668>
engkau tahu
<03045>
bahawa
<03588>
tidak ada
<0369>
yang seperti Aku
<03644>
di seluruh
<03605>
bumi
<0776>
. [
<0853>

<03820>
]
HEBREW
Urah
<0776>
lkb
<03605>
ynmk
<03644>
Nya
<0369>
yk
<03588>
edt
<03045>
rwbeb
<05668>
Kmebw
<05971>
Kydbebw
<05650>
Kbl
<03820>
la
<0413>
ytpgm
<04046>
lk
<03605>
ta
<0853>
xls
<07971>
yna
<0589>
tazh
<02063>
Mepb
<06471>
yk (9:14)
<03588>

TB+TSK (1974) ©

Sebab sekali ini Aku akan melepaskan segala tulah-Ku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui, bahwa tidak ada yang seperti Aku di seluruh bumi.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=2&chapter=9&verse=14
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)