Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Keluaran 8:5

TB ©

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Katakanlah kepada Harun: Ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir."

AYT

Sesudah itu, TUHAN berfirman kepada Musa, “Katakan kepada Harun, ‘Ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai-sungai, ke atas saluran-saluran air, dan ke atas kolam-kolam, lalu buatlah katak-katak bermunculan di atas tanah Mesir.’”

TL ©

Dan lagi firman Tuhan kepada Musa: Katakanlah kepada Harun: Kedangkanlah lenganmu dengan tongkat itu ke atas segala sungai dan serokan dan telaga, suruhlah naik katak ke atas tanah Mesir.

BIS ©

TUHAN berkata kepada Musa, "Suruhlah Harun merentangkan tongkatnya ke atas sungai-sungai, saluran-saluran dan kolam-kolam supaya katak-katak bermunculan dan memenuhi tanah Mesir."

MILT

Dan berfirmanlah TUHAN YAHWEH 03068 kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun: Ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai-sungai, ke atas parit-parit, dan ke atas kolam-kolam. Dan buatlah katak-katak bermunculan di atas tanah Mesir."

Shellabear 2011

Firman ALLAH lagi kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, 'Ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai-sungai, kanal-kanal, serta kolam-kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan di atas Tanah Mesir.'"

AVB

Firman TUHAN lagi kepada Musa, “Katakanlah kepada Harun, ‘Hulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas segala sungai, terusan, serta kolam, dan buatlah supaya muncul segala katak di atas Tanah Mesir.”


TB ITL ©

Berfirmanlah
<0559>
TUHAN
<03068>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
: "Katakanlah
<0559>
kepada
<0413>
Harun
<0175>
: Ulurkanlah
<05186>
tanganmu
<03027>
dengan tongkatmu
<04294>
ke atas
<05921>
sungai
<05104>
, ke atas
<05921>
selokan
<02975>
dan ke atas
<05921>
kolam
<098>
, dan buatlah katak-katak
<06854>
bermunculan
<05927>
meliputi
<05921>
tanah
<0776>
Mesir
<04714>
."
TL ITL ©

Dan lagi firman
<0559>
Tuhan
<03068>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
: Katakanlah
<0559>
kepada
<0413>
Harun
<0175>
: Kedangkanlah
<05186>
lenganmu
<03027>
dengan tongkat
<04294>
itu ke atas
<05921>
segala sungai
<05104>
dan serokan
<02975>
dan telaga
<098>
, suruhlah naik
<05927>
katak
<06854>
ke atas
<05921>
tanah
<0776>
Mesir
<04714>
.
AYT ITL
Sesudah itu, TUHAN
<03068>
berfirman
<0559>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
, “Katakan
<0559>
kepada
<0413>
Harun
<0175>
, ‘Ulurkanlah
<05186>
tanganmu
<03027>
dengan tongkatmu
<04294>
ke atas
<05921>
sungai-sungai
<05104>
, ke atas
<05921>
saluran-saluran air
<02975>
, dan ke atas
<05921>
kolam-kolam
<098>
, lalu buatlah katak-katak
<06854>
bermunculan
<05927>
di atas
<05921>
tanah
<0776>
Mesir
<04714>
.’” [
<0853>

<0853>
]
HEBREW
Myrum
<04714>
Ura
<0776>
le
<05921>
Myedrpuh
<06854>
ta
<0853>
lehw
<05927>
Mymgah
<098>
lew
<05921>
Myrayh
<02975>
le
<05921>
trhnh
<05104>
le
<05921>
Kjmb
<04294>
Kdy
<03027>
ta
<0853>
hjn
<05186>
Nrha
<0175>
la
<0413>
rma
<0559>
hsm
<04872>
la
<0413>
hwhy
<03068>
rmayw
<0559>
(8:5)
<8:1>

TB+TSK (1974) ©

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Katakanlah kepada Harun: Ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=2&chapter=8&verse=5
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)