Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Keluaran 8:22

TB ©

Tetapi pada hari itu Aku akan mengecualikan tanah Gosyen, di mana umat-Ku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui, bahwa Aku, TUHAN, ada di negeri ini.

AYT

Namun, pada hari itu, Aku akan mengecualikan tanah Gosyen, tempat umat-Ku tinggal sehingga tidak akan ada lalat di sana. Dengan demikian, kamu akan tahu bahwa Aku, TUHAN, ada di tengah-tengah negeri ini.

TL ©

Tetapi pada hari itu Aku akan mengasingkan negeri Gosyen, tempat kedudukan umat-Ku, supaya di sana jangan ada kelimpahan tabuhan, sehingga diketahui olehmu, bahwa Aku, Tuhan, ada di dalam negeri ini.

BIS ©

Tetapi Aku akan membuat kekecualian untuk daerah Gosyen, tempat umat-Ku tinggal. Di sana tak akan ada lalat, supaya kamu tahu bahwa Aku, TUHAN, yang melakukan itu.

MILT

Dan pada hari itu Aku akan memisahkan tanah Goshen tempat umat-Ku tinggal, bahwa di sana tidak ada kerumunan lalat, sehingga engkau mengetahui bahwa Aku TUHAN YAHWEH 03068 ada di tengah-tengah negeri ini.

Shellabear 2011

Akan tetapi, pada hari itu Aku akan mengecualikan Tanah Gosyen, tempat umat-Ku tinggal. Di sana tidak akan ada lalat pikat, supaya engkau tahu bahwa Aku, ALLAH, hadir di tengah-tengah negeri ini.

AVB

Akan tetapi, pada hari itu Aku akan mengecualikan Tanah Gosyen yang dihuni para umat-Ku. Di sana tidak akan ada kawanan lalat, supaya engkau tahu bahawa Akulah, TUHAN, yang hadir di tengah-tengah tanah ini.


TB ITL ©

Tetapi pada hari
<03117>
itu
<01931>
Aku akan mengecualikan
<06395>
tanah
<0776>
Gosyen
<01657>
, di mana
<0834>
umat-Ku
<05971>
tinggal
<05975>
, sehingga di sana
<08033>
tidak ada
<01115>
terdapat
<01961>
pikat
<06157>
, supaya
<04616>
engkau mengetahui
<03045>
, bahwa
<03588>
Aku
<0589>
, TUHAN
<03068>
, ada di
<07130>
negeri
<0776>
ini. [
<05921>
]
TL ITL ©

Tetapi pada hari
<03117>
itu
<01931>
Aku akan mengasingkan
<06395>
negeri
<0776>
Gosyen
<01657>
, tempat
<0834>
kedudukan umat-Ku
<05971>
, supaya
<05975>
di sana
<08033>
jangan
<01115>
ada
<01961>
kelimpahan tabuhan
<06157>
, sehingga
<04616>
diketahui
<03045>
olehmu, bahwa
<03588>
Aku
<0589>
, Tuhan
<03068>
, ada di dalam
<07130>
negeri
<0776>
ini.
AYT ITL
Namun, pada hari
<03117>
itu
<01931>
, Aku akan mengecualikan
<06395>
tanah
<0776>
Gosyen
<01657>
, tempat
<0834>
umat-Ku
<05971>
tinggal
<05975>
sehingga tidak
<01115>
akan ada
<01961>
lalat
<06157>
di sana
<08033>
. Dengan demikian
<04616>
, kamu akan tahu
<03045>
bahwa
<03588>
Aku
<0589>
, TUHAN
<03068>
, ada di tengah-tengah
<07130>
negeri
<0776>
ini. [
<0853>

<05921>
]
HEBREW
Urah
<0776>
brqb
<07130>
hwhy
<03068>
yna
<0589>
yk
<03588>
edt
<03045>
Neml
<04616>
bre
<06157>
Ms
<08033>
twyh
<01961>
ytlbl
<01115>
hyle
<05921>
dme
<05975>
yme
<05971>
rsa
<0834>
Nsg
<01657>
Ura
<0776>
ta
<0853>
awhh
<01931>
Mwyb
<03117>
ytylphw
<06395>
(8:22)
<8:18>

TB+TSK (1974) ©

Tetapi pada hari itu Aku akan mengecualikan tanah Gosyen, di mana umat-Ku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui, bahwa Aku, TUHAN, ada di negeri ini.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=2&chapter=8&verse=22
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)